Rastplats nära Strängnäs

Vägverket(nu del av Trafikverket) genomförde 2001 en inbjuden tävling om rastplats vid E20 nära Strängnäs.

White vann tävlingen.

Tävlingen riktade sig till tävlingslag med kompetenser från arkitekter, landskapsarkitekter och konstnärer. I juryn representerades SAR(nu del av Sveriges Arkitekter) av Kjell Forshed, LAR(nu del av Sveriges Arkitekter) av Carola Wingren och KRO av Torgny Larsson.

Övriga deltagare

Nivå
Studio grön
Nyréns
Tema

Mer information

Juryns omdöme om vinnande förslag var: ”Förslaget har såväl skulptural och arkitektonisk kvalitet som landskapsarkitektonisk tydlighet. Samtidigt som anläggningen till en del ingår i vägrummet hanteras relationen till landskapet på ett intressant sätt. Genom att med hjälp av schaktmassor bygga på en av de i landskapet återkommande bergsformationerna skapas en vall som påminner om de bergsskärningar som uppstår vid vägbyggen”.