Tävling

Psykiatrins hus i Uppsala

Publicerad: 2015-02-18

Uppsala landsting genomförde en inbjuden formgivningstävling mellan januari och april 2007 om ett hus för den högspecialiserade psykiatrin.

Växande rum av Tengbomgruppen och NOD vann tävlingen.

Uppsala län planerar att bygga Psykiatrins hus som ska placeras inom Akademiska sjukhusets kärnområde. Tävlingens syfte var dels att få fram ett högkvalitativt förslag som kan ligga till grund för ett framtida förverkligande, dels att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget. De tävlande fick i uppgift att utforma Psykiatrins Hus övergripande organisation med en bra vårdmiljö för patienter och en god och säker arbetsmiljö för personal, forskare och studenter. I de tävlandes uppgift ingick att gestalta Psykiatrins Hus i relation till staden och sjukhusområdet.

Övriga förslag och deltagare

Vårdträd av Spridd(tidigare Apolis) och Medplan arkitekter
Par-vis av FL arkitekter
Det gröna rummet av Henning Larsen Tegnestue
Elastica av White arkitekter

Tävlingsjury

Erik Hemmingsson, juryns ordförande, landstingsdirektör Uppsala
Tommy Lenberg, chef Landstingsservice
Anders Erixon, arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadskontoret i Uppsala kommun
Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA, Locum
Gunilla Kullinger, chef förvaltningsavdelningen Landstingsservice
Bertil Jansson, Chef Psykiatridivisionen
Sonja Ekström-Boström, Lokalansvarig Akademiska sjukhuset
Arne Brocknäs, ordförande fastighetskommittén, Landstingeti Uppsala län
Lisa Ekelius, professor/överläkare Uppsala universitet
Anna Espling Rolf, arkitekt SAR/MSA, utsedd av SverigesArkitekter
Inga Varg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande