Tävling

Per Dubb – inbjuden projekttävling i Göteborg

Publicerad: 2015-10-30

nybild-flode

 

Det blir Sweco och Arkitema Architects som får uppdraget att rita Sahlgrenska Life. De båda företagens gemensamma förslag Flöden tog hem segern i arkitekttävlingen. Nu följer ett detaljplanarbete där stadsmiljön runt Sahlgrenska sjukhuset förändras.

Några av Nordens största arkitektbyråer tävlade om att rita Sahlgrenska Life. Uppdraget omfattar 90 000 kvadratmeter i ett prestigeprojekt där sjukhuset kopplas ihop med Göteborgs universitet och näringslivet i anslutning till Sahlgrenska Science Park.

Tävlingstiden pågick mellan 30 oktober 2015 och 27 januari 2016. Ett mindre antal tävlingsfrågor inkom under tävlingstiden och besvarades via upphandlingsportalen Amesto.

Vid tävlingstidens utgång hade fem förslag inkommit med följande motton:

 • Labtop – Henning Larsen Architects/Link arkitektur
 • Crossroads – Tengbom/Schmidt Hammer Lassen Architects
 • Lemniscata – White
 • Green2Green – Nyréns Arkitektkontor/Ratio arkitekter
 • Flöden – Sweco Architects/Architema Architects

Samtliga fem förslag bedömdes väl uppfylla kraven för projekttävlingen och kunde därmed tjäna som underlag för juryarbetet.

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av åtta personer utsedda av Göteborgs stad, Sveriges Arkitekter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och byggherreorganisationerna SveaNor och Västfastigheter.

Jury

 • Arve Nyhus, arkitekt MNAL, företrädare för SveaNor, juryordförande
 • Christine Grape, arkitekt MNAL, sakkunnig arkitekt
 • Mårten Tiselius, arkitekt SAR/MSA, fastighetsstrateg Göteborgs universitet
 • Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Ulf Mangefors, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Barbro Fridén, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Gunnar Persson, arkitekt MSA, representant Göteborgs stadsbyggnadskontor
 • Niclas Malmeling, arkitekt SAR/MSA, Västfastigheter

Jurysekreterare: Lars-Erik Berghog, arkitekt SAR/MSA
Tävlingsfunktionär: Tommy Malmström, Västfastigheter

Sveriges Arkitekters representanter i juryn var:
Karin Ahlzén, Arkitekt SAR/MSA, Fastighetsutvecklare, Akademiska Hus
Ulf Mangefors, Arkitekt SAR/MSA, Senior partner, BSK Arkitekter AB

Tävlingssekreterare var:
Lars-Erik Berghog, arkitekt SAR/MSA, Pyramiden Arkitekter

Juryutlåtande

Tävlingsprogram Per Dubb