Parallellt uppdrag

Parallellt uppdrag avgjort – kvarteret Forskaren i Stockholm

Publicerad: 2020-01-30
Forskarens atrium. Illustration av det vinnande kontoret 3XN.

Vectura Fastigheter anordnande i samarbete med Strategisk Arkitektur, Sveriges Arkitekter och Stockholms stad ett parallellt arkitektuppdrag för kvarteret Forskaren i Hagastaden under 2019. Nu är det klart att Vectura Fastigheter väljer att gå vidare med 3XN.

– Vi är oerhört nöjda med 3XN:s bidrag och gläds åt att gestaltningen möjliggör Forskarens vision om att vara en innovationspartner för liv och hälsa, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura Fastigheter.

Uppgiften var att gestalta, både interiört och exteriört, en byggnad med gedigna arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden ska inrymma framtidens kontor för liv och hälsa och publik verksamhet i form av utställningar, restaurang(-er) och café(-er), även dessa med ett innehållsmässigt fokus på liv och hälsa.

Vectura Fastigheter inleder också ett samarbete med Tekniska museet. På Forskarens entréplan kommer en utställningsverksamhet, i samarbete med museet, att äga rum.

– I en tid av snabb teknikutveckling är det mer relevant än någonsin att forskning och näringsliv möter en bred allmänhet. Forskaren ska bli en sån plats, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska.

De fyra inbjudna kontoren var:

Bakgrund och syfte

Vectura Fastigheter vill med kvarteret Forskaren bidra till Stockholm stads vision att Hagastaden ska bli en “vetenskapsstad i världsklass” genom att knyta till sig företag och aktörer med höga ambitioner för att stadsdelen ska bli en levande plats dygnet runt. Syftet med det parallella uppdraget var att få in fyra förslag som svarade upp mot ställda mål för uppdraget.

Bedömningsprocessen

Under hösten har det parallella uppdraget genomförts i etapper med tre delredovisningar och återkoppling till teamen från bedömningsgruppen inför fortsatt arbete. Varje redovisningstillfälle har följts av skriftlig återkoppling från bedömningsgruppen inför nästa delredovisning. Utvärdering och slutgiltigt avgörande har skett av en samlad bedömningsgrupp bestående av;

  • Torleif Falk, Arkitekt SAR/MSA, Stadsarkitekt i Stockholm
  • Sofi Klingvall, Planeringschef Hagastaden, Exploateringskontoret
  • Micael Averborg, Affärsutvecklingschef, Vectura Fastigheter
  • Mikael Barkestam, Fastighetschef, Vectura Fastigheter
  • Anders Nylander, Styrelseledamot, Vectura Fastigheter
  • Göran Ekeroth, Arkitekt SAR/MSA, partner Strategisk Arkitektur
  • Inga Varg, Arkitekt SAR/MSA, Varg arkitekter, ordf. Skönhetsrådet

Till sin hjälp har bedömningsgruppen haft en teknisk referensgrupp för utvärdering av specifika tekniska frågor och hur väl förslagen svarar mot program och byggekonomi. Stadsbyggnadskontoret har bistått med särskilt bedömningsstöd kring genomförbarhet utifrån detaljplanens förutsättningar.

Bedömningsgruppen har processtöd av Elin Mossberg, SAR/MSA, Strategisk Arkitektur och Anna Forsberg, LAR/MSA Sveriges Arkitekter.

Ladda ner bedömningsutlåtandet, PDF

Läs pressmeddelandet från Vectura Fastigheter