Vinnare
Parallellt uppdrag

Parallellskiss om Förbindelsehallen

Publicerad: 2022-05-05

Atrium Ljungberg anordnar, i samarbete med Sveriges Arkitekter, en workshopprocess och parallellt skissarbete avseende Förbindelsehallen i Slakthusområdet i Stockholm.

Parallellskiss avgjord

Uppraget att arbeta med ett övergripande koncept för Förbindelsehallen gick till Appell Arkitektkontor.
Bedömningsgruppen beskrev förslaget som genomtänkt och realistiskt. Genom en logiskt, tilltalande och övertygande struktur skapas ett ramverk som ger stor individuell frihet för olika användningsområden och aktörer. /september 2022

Förbindelsehallen har en viktig historisk förankring i platsen och har fungerat som just förbindelse mellan slakthallar och intilliggande kylhus. Nu ska ett nytt grepp tas för att göra Förbindelsehallen till en självklar destination i Stockholmsregionen.

Förbindelsehallen i Slakthusområdet i Stockholm. Foto: Petter Hellman.

Uppgift

Uppgiften består i att delta på startworkshopen och att ta fram en konceptuell helhetslösning för hur Förbindelsehallen kan iordningsställas för att bli en permanent besöksdestination och samtidigt fungera som en flexibel yta för uteserveringar och tillfälliga evenemang, som konserter, klubbar, och teaterföreställningar, liksom för marknader och andra events.

Hallen ligger i en historisk byggnad från 1912 som är antikvariskt klassad. Därför avser uppgiften primärt den inre miljön i hallen och kommande förändringar får inte göra åverkan på fasader eller utvändiga takytor.

Syfte

Syftet med workshop- och skissprocessen är att hitta ett team och ett koncept, som kan utvecklas vidare i nästa steg. Uppdrag efter avslutad parallellprocess är att ta fram ett utvecklat konceptförslag under hösten 2022. Vidare är syftet att hitta nya samarbetspartners med god förmåga att både gestalta interiöra rum och samverka med beställarorganisationen, liksom andra med berörda aktörer, i kommande projekt.

Ansökan

Uppdragets första steg är en öppen ansökan med en presentation av företaget/teamet, CV och beskrivning av tilltänkt team, referensprojekt, en kort beskrivning av hur man skulle ta sig an uppdraget samt ett par referensbilder på liknande miljöer/platser/koncept (behöver inte vara företagets egna referensprojekt).

Tre kontor/team väljs av arrangören och bjuds in att delta i uppdraget.

Ansökan mejlas in till Marcus Lindh på mejl: marcus.lindh@al.se.

Uppdrag och redovisning

Uppdraget består dels av att delta i en startworkshop, och där bidra till att definiera ramarna för skissuppgiften, och dels i att presentera en enklare skissredovisning. Den ska visa hur flöden och logistik ska fungera och hur ytan kan användas på ett flexibelt sätt. Hänsyn till kommande scenografiska inslag är också viktigt, eftersom produktioner som genomförs i hallen kommer att utformas utifrån respektive evenemangs unika förutsättningar.

Förslaget ska rymmas på max fyra A4-sidor och visa disposition av ytor, inklusive tänkt möblering och belysning, med hjälp av ritningar, enklare skisser, referensbilder och moodboards.

Ersättning om vardera 50 000 kronor utgår till de tre deltagande teamen.

Tidplan

  • Sista dag för inlämning av intresseanmälan: 2022-05-18
  • Gemensam workshop inför uppstart av uppdrag: 2022-05-24
  • Redovisning av förslag: 2022-06-08
  • Tillkännagivande av bedömningsgruppens beslut: preliminärt vecka 33, 2022

För frågor kontakta Marcus Lindh på mejl: marcus.lindh@al.se.

Vinnare