Inside Out – vinnare utsedd

Nu är vinnaren utsedd i tävlingen Inside Out – idétävlingen för alla Sveriges arkitektstudenter. Tävlingen anordnades i samband med landskapsarkitektur­seminariet Oyster 2019, där de vinnande förslagen också presenterades.

Inside Out är en idétävling öppen för alla Sveriges arkitektstudenter. Tävlingen anordnas för sjätte gången i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2019, som i år har temat Urban Poetry. Detta tema behandlar balansen mellan stadens snabba utveckling och de andliga och emotionella behoven hos stadens människor.

Syftet med den här tävlingen var att stärka en plats identitet och utforska mötet mellan människans inre och yttre rum. Syftet var också att behandla den kulturella aspekten av begreppet Slow Cities genom att gestalta ett förslag till ett tillägg som tolkar begreppet nostalgi. Tävlingsuppgiften var att i valfri svensk stad välja en offentlig plats med svag identitet. På den platsen skulle tävlingsdeltagarna sedan gestalta ett tillägg i valfri form som relaterar till den stad och plats de valt.

Vinnande förslag

Erinring
Av: Emma Hjortenklev Wassberg, LTH och Fredrik Matz, SLU Ultuna

Juyns motivering:

Med stor känsla och dramatik lyfter bidraget fram människans närvaro på platsen, Stadsgården i Stockholm. Genom en interaktiv ljusprojicering blir den höga bergväggen en skärm, som syns på långa avstånd och får ta plats. Denna visuella skildring av tiden och människan fångar nostalgins melankoliska karaktär genom tillägget av en stiliserad vattenkrusning i skiftande form.

Bidraget är skarpt och välformulerat. Här ifrågasätts invanda begrepp som identitet och nostalgi med grund i ett kreativt och nytänkande perspektiv och med poetisk precision.

Läs mer om det vinnande förslaget i tidningen Arkitekten

Andra pris

Att planteras om
Av: Oskar Persson, SLU Ultuna

Tredje pris

Äng
Av: Teodor Losman Nädele, Chalmers

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har utsetts av en jury bestående av följande personer:

  • Gunilla Bandolin Konstnär, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Gustav Jarlöv Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Katja Pettersson Industridesigner, lektor Konstfack
  • Linus Fredriksson Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Oyster
  • Sofia Sandqvist Landskapsarkitekt LAR/MSA.

Tävlingssekreterare var Isa Byström och Sofie Taylor, landskapsarkitekturstudenter vid SLU Ultuna och representanter för Oyster 2019 med stöd av Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA och Åsa Bexelius landskapsarkitekt LAR/MSA.

Arrangörer, programskrivare och tävlingsfunktionärer var Isa Byström och Sofie Taylor.

Juryutlåtande

Här kan du ta del av alla tävlingsförslagen