Inside Out – se tävlingsförslagen

Nu kan du se de 28 förslagen till tävlingen Inside Out. Det är en idétävling som är öppen för alla Sveriges arkitektstudenter. Den anordnas för sjätte gången i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2019, där de vinnande förslagen också kommer att presenteras.

Syftet med den här tävlingen var att stärka en plats identitet och utforska mötet mellan människans inre och yttre rum. Syftet var också att behandla den kulturella aspekten av begreppet Slow Cities genom att gestalta ett förslag till ett tillägg som tolkar begreppet nostalgi.

Tävlingsuppgift

Uppgiften var att i valfri svensk stad välja en offentlig plats med svag identitet. På den platsen skulle tävlingsdeltagarna sedan gestalta ett tillägg i valfri form som relaterar till den stad och plats de valt. Kopplingen mellan tillägget och staden skulle grunda sig i känslan nostalgi, men behövde inte sträva efter att återskapa det förflutna. Tillägget skulle fungera som ett poetiskt avtryck och stärka platsens identitet. Tillägget kunde, men behövde inte, ha en praktisk funktion.

Tävlingsuppgiften kunde lösas på många olika sätt. Det viktiga var att förslaget förmedlade tilläggets koppling till nostalgi och visade på hur det stärker platsens identitet. Deltagarnas egna associationer var viktiga. Tillägget kunde vara mer eller mindre omfattande.

Övrigt

Tävlingssekreterare var Isa Byström och Sofie Taylor, landskapsarkitekturstudenter vid SLU Ultuna och representanter för Oyster 2019 med stöd av Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA och Åsa Bexelius landskapsarkitekt LAR/MSA. Arrangörer, programskrivare och tävlingsfunktionärer var Isa Byström och Sofie Taylor.

Till tävlingen inkom 28 förslag som samtliga godkändes av juryn. Totalt deltog 37 förslagsställare från nio olika lärosäten.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Inside Out – vinnare utsedd

Inside Out – vinnare utsedd

TävlingInside Out – Oyster studenttävling 2019
Nu är vinnaren utsedd i tävlingen Inside Out – idétävlingen för alla Sveriges arkitektstudenter.