Oyster studenttävling 2017

Alla Sveriges arkitektstudenter bjuds in att delta i idétävlingen Skogen, som arrangeras i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 2017. Tävlingen grundar sig på Oysters tema Human Nature som vill belysa naturen som stadsbyggnadselement utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.

Studenttävlingen anordnas för femte gången i samarbete med Oysterseminariet. Den fungerar som ett bidrag till nya idéer och diskussioner kring årets tema. Syftet är att hitta nya ingångar till vad skogen kan vara och bidra med.

Uppgiften är att i en befintlig skog identifiera en platsaspekt – som kan vara positiv eller negativ. Platsaspekten kan vara av social, ekologisk eller ekonomisk art, till exempel skogens tillgänglighet, biodiversitet eller ekosystemtjänster. Deltagarnas egna associationer är lika viktiga. Genom ett tillägg i valfri form ska den valda aspekten förstärkas eller reduceras för att skapa nya möjligheter och kvaliteter i skogen. Tillägget kan vara mer eller mindre omfattande men ska tydligt behandla aspekten. Tävlingsdeltagarna ska beskriva vad tillägget ska tillföra. Tillägget redovisas i ett gestaltningsförslag. Gestaltningen ska visa på hur tillägget utvecklar, förstärker eller reducerar platsaspekten samt hur tillägget bidrar till nya möjligheter och kvaliteter i skogen.

Vinnarna presenteras på Oysterseminariet den 29 september i Stockholm. Ett första pris om 20 000 kronor delas ut. Första-, andra- och tredjepristagarna deltar kostnadsfritt på seminariet.

Mer information i nedladdningsbara tävlingsprogrammet

Har du frågor om tävlingen skickar du ett mail till arrangörerna Martin Eriksson och Fredrik Matz