Oyster 2011, Replace & Revive

Med anledning av landskapsarkitekturseminariet Oyster 2011 utlystes en idétävling för studenter inom Sveriges alla arkitektdiscipliner med namnet Replace & Revive.

Urban Equalizer av Lukas Petko från KTH vann tävlingen.

Tävlingen utgick från Oysters tema Into the Wild och uppmuntrade till djärva avtryck i den urbana väven. Uppgiften var att gestalta ett tankeexperiment där befintliga hus får lämna plats för nya rum i staden. Syftet var att generera idéer för hur offentliga rum kan se ut och fungera i framtidens städer.

Övriga pristagare och  hedersomnämnanden

Andrapris: Skogen mellan husen av Klara Jutéus, Stina Nyberg och Malin Skafvenstedt från Chalmers tilldelades andra pris.
Tredjepris: Det vilda av Daniel Peterson och Viktor Stansvik från Chalmers tilldelades tredje pris.
Hedersomnämnande: Norra sorgenfri Ruderatpark av Anton Andersson, LTH och Edit Stormgaard, SLU Alnarp
Hedersomnämnande:  Betongnästet av Marta Strand från SLU Alnarp.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

Övriga tävlingsbidrag

Adaptive Appropriation
Adderat landskap
Allas hemma bäst 0.1
Allas hemma bäst 0.2
Ballroom
Dags för avverkning
Den lilla skogen som försvann A
Den lilla skogen som försvann B
Destruction For Revelation
Game Changer
Into The Spiral
Into The Wild & UP
It’s Alive
Klippan Röda sten
Koncept: cirkel
Lonely Bird
Närheten till naturen
Paus
Pedestrianize Malmö
Pink Cloud
Recycle A Place
Stadens ekosystem
Stockholms vatten
The Living Bridge
Under ytan
Uppsnärjd i det blå
Wild Up Luleå