Oyster 2009 Expo-Landskap

Våren 2009 anordnades studenttävlingen Expo-landskap om hur landskapsarkitektur hanterar miljöproblem och ekonomisk kris.

Använd ditt luftförnuft av Anna Norén och Örjan Lindbeck från SLU Ultuna utsågs till vinnare av tävlingen.

Syftet med tävlingen var att visa upp studenternas innovativa kraft och därmed ge en bild av vad de i framtiden kan tillföra svensk landskapsarkitektur. Tävlingen utgick ifrån temat för 2009 års Oysterseminarium ”Fast forward, Pause, Rewind, Play” som kretsar kring frågorna om hur landskapsarkitekter hanterar den ekonomiska kris och de miljöproblem som är mycket påtagliga idag. Alla arkitektstudenter bjöds in och det enda kriteriet för deltagande var att minst en deltagare i tävlingsgruppen skulle vara landskapsarkitektstudent. Tävlingen sponsrades av Vestre, Lappset, S:t Eriks, LTJ SLU, Akademiska Hus, Hasselfors, Nola och Wassberg+Skotte.

Hedersomnämnaden

Urban Cultivation Cube av Hanna Ahlström, Anna Krook, Klara Isling, Johan Folkesson och Fanny Rading Heyman vid SLU Alnarp.
Särskilt öppet och undre jorden av Sanna Ahrens och Anders Gäddlin vid SLU Ultuna.

Tävlingsjury

Lena From, controller/projektsamordnare, Stockholm konst, Stockholm
Patrick Verhoeven, arkitekt SAR/MSA, Urban Designer, Bureau Alle Hosper Sverige, Stockholm
Jan Vestre, VD för Vestre, Oslo
Madeleine Granvik, kulturgeograf Fil.Dr. i landskapsplanering, SLU, Uppsala
Pia Krensler, landskapsarkitekt LAR/MSA, Stadsträdgårdsmästare, Stockholm

Katarina Nilsson var juryns sekreterare, Sveriges Arkitekter

Mer information

Juryutlåtande