Om- och tillbyggnad av stadshuset i Uppsala

Froja-fasad-Resecentrum

Uppsala kommun genom Förvaltningsfastigheter AB bjöd i februari 2016 in 5 arkitektteam till en projekttävling om utformning av ett nytt stadshus i Uppsala. Tävlingens syfte var att få fram ett högkvalitativt förslag för ett om- och tillbyggt stadshus med omgivande allmän plats. Stadshuset uppfördes efter ett ursprungligt tävlingsförslag av Erik och Tore Ahlsén från 1957 men byggdes inte färdigt i sin helhet.

Tävlingen är nu avgjord och juryn har valt förslaget FRÖJA ÅNYO av Henning Larsen Architects till vinnare och rekommendera förslaget till utförande.

Ur juryns motivering. ”FRÖJA ÅNYO har potential att bli ett värdigt stadshus och fullända det hus som Erik och Thore Ahlsén påbörjade, tänkt för platsen. Förslaget passar väl in i stadsbilden och är robust i sitt grundkoncept med stora möjligheter att utvecklas, både under projekteringsfasen och som byggnad.

Förslagsställare är HENNING LARSEN ARCHITECTS, genom Per Ebbe Hansson, Ingela Larsson, Jess Jiashi Yu, Anne Ejlsmark Berthelsen, Karima Andersen, Orestis Gkouvas, Christian Schjøll, Omar Dabaan och Narcisa-Gabriela Ionita
Landskap: SLA genom Stig L. Andersson, Louise Fiil Hansen och Magnus Rasmussen
Konsulter: TYRÉNS genom Henrik Modigh, Jennie Gelting, Magnus Wilén och Per Hagengran

Övriga deltagare:
schmidt hammer lassen architects K/S / Temagruppen Sverige AB
White arkitekter
Ahrbom & Partner Arkitektkontor AB
3XN Architects A/S / Land arkitektur Ab

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av nio personer utsedda av Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter.

Jurymedlemmar

  • Marlene Burwick, ordförande kommunstyrelsen och tävlingsjuryns ordförande
  • Maria Gardfjell, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
  • Fredrik Ahlstedt, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
  • Joachim Danielsson, stadsdirektör
  • Ulf Häggbom, vd Uppsala kommuns Förvaltingsfastigheter AB
  • Lena Winterbom, förvaltningsdirektör arbetsmarknadsförvaltningen
  • Ulla-Britt Wickström, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen
  • Kristin Jarmund, siv.ark MNAL/int .ark MNIL/hon. FAIA, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Johannes Norlander, Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Elisabet Elfström Arkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Kommunens projektledare för tävlingen är Calle Wallin och tävlingsfunktionär har varit Gabriel Vikholm.