Tävling

Nytt ambassadörsresidens i Santiago de Chile

Publicerad: 2015-03-16

Statens fastighetsverk genomförde runt årskiftet 2002/2003 en inbjuden tävling för arkitekter under 40 år om nytt ambassadörsresidens i Santiago de Chile.

Trandans av Josefina Nordmark på MAF arkitektkontor utsågs till vinnande förslag.

Sveriges residens i Santiago de Chile var beläget intill en större motorled som medförde kraftiga ljudstörningar vilket krävde ett nytt residens. Tävlingen omfattade utformning av en friliggande nybyggnad för chefsbostaden på 516 m2 LOA exkl. pool, terrass och dubbelgarage för två bilar på en tomt belägen i en sluttning med utsikt både över staden och de snöklädda bergen. Efter en prekvalificering reste de utvalda arkitekterna och juryn tillsammans till Santiago de Chile för att lära om förutsättningar och tillsammans med ambassadörsparet samt ambassadtjänstemän gemensamt utveckla programmet i seminarier.

Trandans står nu realiserad och är i användning av UD sedan 2006.

Övriga tävlingsdeltagare

Åsa Kallstenius, Kod arkitekter
Natasha Racki och Håkan Widjedal, Arkitektstudio Widejedal Racki.

Tävlingsjury

Peter Ohrstedt, ark SAR/MSA (juryns ordf.) Chefsarkitekt Statens fastighetsverk
Jan Thews, ark SAR/MSA Fastighetschef Statens fastighetsverk
Karin Johannesson Forsblad, ark SIR/MSA Inredningsarkitekt Utrikesdepartementet
Gunilla Svensson ark SAR/MSA (föreslagen av SA) Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
För utvärdering av steg 1 och steg 2 har juryn anlitat följande sakkunnig:
Timo Karasalo ark SAR/MSA GWSK Arkitektkontor AB
Juryns sekreterare är
Myr Ullhammar ark SAR/MSA Projektledare Statens fastighetsverk

Mer information

Juryutlåtande