Nybyggnad av Grevegårdsskolan i Göteborg

Göteborgs Stad Lokalförvaltningen inbjöd i september 2013 till projekttävling för nybyggnad av Grevegårdsskolan, omfattande en ny F-9 skola, en förskola med fem avdelningar samt idrottshall.

Vinnare blev förslaget Mångsida  av Tengbomgruppen.

Deltagande team

 • Tengbomgruppen AB
 • White Arkitekter AB
 • Chroma arkitekter AB
 • Link Arkitektur AS

Juryn har bestått av:

 • Jan Öberg, arkitekt Göteborgs stad
 • Inger Skogsberg, arkitekt SAR/MSA, Göteborgs stad
 • Yvonne Ohlsson, arkitekt SAR/MSAGöteborgs stad
 • Ewa Hansell-Waldenstedt, områdeschef Göteborgs stad
 • Ann-Charlotte Robb,rektor Göteborgs stad
 • Claudia Lozano, arkitekt SAR/MSA, Göteborgs stad
 • Ami Katz, arkitekt SAR/MSA, Utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Mattias Palme, arkitekt SAR/MSA, Utsedd av Sveriges Arkitekter

Målet med tävlingsuppgiften var att finna en lösning på hur de olika verksamheterna förskola, skola, idrott ska lokaliseras, samordnas och gestaltas, inom samma fastighet, Tynnered 29:4.

Stor vikt lades vid trafiklösningar och logistik, byggnadsetappindelning, samband för att de olika verksamheterna ska kunna samverka och samutnyttja lokalerna, gestaltning och orienterbarhet i det utvändiga rummet samt utemiljön som ska vara kreativ, lärande och inspirerande.

Övriga förslag

Samspel 

Gröna vågen 

Kunskapsparken 

Övrig information

Tävlingsprogram Grevegårdskolan

Grevegårdsskolan Juryns utlåtande