Nya Skurubron

Trafikverket höll mellan oktober 2011 och januari 2012 en inbjuden projekttävling om nya Skurubron i Värmdö.

Kontrapunkt av Dissing + Weitling, Leonhardt, Andrä und Partner och ELU Konsult vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften var att utforma en ny bro som samspelar med befintlig bro och den omgivande kulturhistoriskt värdefulla miljön. Den nya bron ska ha en utformning som uppfyller höga estetiska krav, samt svarar mot ställda funktionskrav och ha ett hållbart koncept som tål att bearbetas i den fortsatta projekteringen. Visionen är att befintlig och ny bro tillsammans ska bilda en funktionell och tilltalande helhet. Tävlingen var öppen för inbjudna arkitektföretag/lag, utvalda genom ett öppet kvaliceringsförfarande.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Flow av Rundquist arkitekter, Ramböll och Ljusbyggarna.
Skuru parkbro av Bjarke Ingels Group, Flint & Neill och Kragh & Berglund.
Kontrapunkt av Dissing + Weitling, Leonhardt, Andrä und Partner och ELU konsult.
Varsam utveckling av Strasky, Husty and Partners Ltd. (SHP).

Tävlingsjury

Mats Karlsson, chef för avdelning Teknik och miljö, Trafikverket, juryns ordförande
Johnny Hedman, chefsarkitekt, arkitekt LAR/MSA, Trafikverket
Mats Broman, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket
Eva Maria Persson, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA, Nacka kommun
Pia Kjellgren Schönning, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Jonas Bohlin, arkitekt SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Linda Kullänger, landskapsarkitekt MSA, Trafikverket.

Mer information

Prequalification Brief
Inbjudan till prekvalifikation
Tävlingsprogram
Juryutlåtande