Tävling

Nya ögon på plast i arkitekturen

Publicerad: 2017-08-21

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter inbjuder härmed till arkitekturtävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2018.

Det vinnande bidraget: Paviljong, Tobias Jansson och Oscar Forsman, Umeå Arkitekthögskola

Om tävlingen

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter inbjuder härmed till arkitekturtävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2018.

Tävlingsuppgift

Ta fram ett förslag till utformning av ett café som ska fungera som en kreativ mötesplats i mässmyllret och också som informationspunkt för IKEM – Innovations och kemiindustrierna. Arrangörerna eftersökte nytänkande, spännande idéer och kreativa lösningar som visar på materialet plasts möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.

Användbara länkar

Tävlingsförslagen bedöms av en jury bestående av:
Peter Söderberg, projektchef Stockholmsmässan/ Nordbygg
Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM – Innovations och kemiindustrierna
Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna (representant för IKEM)
Johannes Karlström, arkitekt SIR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer om materialet:
Plast är sedan lång tid en integrerad del i byggprocessen och användningen ökar. Plast bidrar till mer hållbart byggande, framför allt genom minskad energiförbrukning. Passivhus skulle inte vara möjligt utan effektiv isolering och ofta görs den med cellplast. Andra områden där plast spelar en avgörande roll är inom vatten- och elförsörjningen. Samtidigt ifrågasätts användningen av plast ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Under tävlingen lyfter vi fram plasten i ljuset. Det är en stor materielgrupp med vitt spridda användningsområden som ständig utvecklas. Nya plastsorter tillkommer och andra som är sämre ur miljösynpunkt fasas ut. Till exempel ökar produktionen av biobaserad plast. Därför behöver alla arkitekter känna till både plastens möjligheter och begränsningar.