Nya ögon på plast i arkitekturen - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Det vinnande bidraget: Paviljong, Tobias Jansson och Oscar Forsman, Umeå Arkitekthögskola

Om tävlingen: Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna samt med stöd av Sveriges Arkitekter inbjuder härmed till arkitekturtävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2018.

Tävlingsuppgift: ta fram ett förslag till utformning av ett café som ska fungera som en kreativ mötesplats i mässmyllret och också som informationspunkt för IKEM – Innovations och kemiindustrierna. Arrangörerna eftersökte nytänkande, spännande idéer och kreativa lösningar som visar på materialet plasts möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.

Läs mer om vinnaren här

Användbara länkar:
Ladda ned tävlingsprogrammet
Ladda ned bilaga och planer
– Läs mer om tävlingen på Nordbyggs hemsida
Broschyr från IKEM med information om vilka plastmaterial som finns tillgängliga för ditt cafébygge

Tävlingsförslagen bedöms av en jury bestående av:
Peter Söderberg, projektchef Stockholmsmässan/ Nordbygg
Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM – Innovations och kemiindustrierna
Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna (representant för IKEM)
Johannes Karlström, arkitekt SIR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer om materialet:
Plast är sedan lång tid en integrerad del i byggprocessen och användningen ökar. Plast bidrar till mer hållbart byggande, framför allt genom minskad energiförbrukning. Passivhus skulle inte vara möjligt utan effektiv isolering och ofta görs den med cellplast. Andra områden där plast spelar en avgörande roll är inom vatten- och elförsörjningen. Samtidigt ifrågasätts användningen av plast ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Under tävlingen lyfter vi fram plasten i ljuset. Det är en stor materielgrupp med vitt spridda användningsområden som ständig utvecklas. Nya plastsorter tillkommer och andra som är sämre ur miljösynpunkt fasas ut. Till exempel ökar produktionen av biobaserad plast. Därför behöver alla arkitekter känna till både plastens möjligheter och begränsningar.