Nya ögon på glas 2013

Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik & Designföretagen i samarbete med Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Sveriges Arkitekter inbjöd i september 2013 till allmän arkitekttävling för studenter om utformningen av ett café vid mässan Nordbygg i april 2014.

Vinnare blev förslaget “Bärande möte” av Daniel Elis Karlsson och Pauline Algeröd.

I samband med starten av tävlingen genomfördes föreläsningar/seminarier tillsammans med skolorna och tävlingsarrangörerna. Vid dessa föreläsningar gavs ytterligare information kring tävlingens förutsättningar och krav. Det vinnande förslaget fick 20 000 kronor och därutöver gavs ett antal förslag hedersomnämnanden. Dessa bidrag presenteras i en utställning under Nordbygg. Samtliga studenter som har deltagit med vinnande eller hedersomnämnande konstruktioner bjöds in till ett program med studiebesök hos företag inom glasindustrin.

Tävlingsjury
  • Peter Söderberg, projektledare Stockholmsmässan/Nordbygg
  • Saga Hellberg, branschutvecklare, Svenska Teknik&Designföretagen
  • Per Sjöhult, styrelseordförande, Glasbranschföreningen
  • Catherine Carrick, konstruktör, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB
  • Bo Wollenius, Svensk Planglasförening
  • Markus Aerni arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var Matilda Röjgård, Glasbranschföreningen

Övriga pristagare eller hedersomnämnande

Övrig information