Nya Karolinska Solna

Stockholms läns landsting genomförde mellan november 2005 och april 2006 en inbjuden arkitekttävling om ny byggnad åt universitetssjukhuset Karolinska i Stockholm Solna.

Forum Karolinska av White arkitekter utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften var inriktad på redovisning av ett övergripande funktions- och gestaltningskoncept för en högklassig anläggning på totalt ca 300 000 kvm, ett sjukhus som kan möta de idag till stor del okända krav som framtidens sjukvård och medicinska forskning och undervisning kommer att ställa.

Övriga förslag och deltagare

Den helande länken av Anshen Dyer, WSP, HLLS arkitekter. 
K2 av Tengbomgruppen.
+Puls av Henning Larsens Tegnestue, Temagruppen, S&I Arkitekter, WSP, Incoord Installations Coordinator. 
Synergia av BSK, Medplan Arkitekter och Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter.

Tävlingsjury

Dag Larsson, ordförande, utsedd av Socialdemokraterna
Dagmar Fornander, vice ordförande, utsedd av Moderaterna
Carl-Anders Ifvarsson, ledamot, utsedd av Folkpartiet
Pia Lidwall ledamot utsedd av Kristdemokraterna
Birgitta Sevefjord, ledamot, utsedd av Vänsterpartiet
Raymond Wigg, ledamot, utsedd av Miljöpartiet
Sören Olofsson, landstingsdirektör, Stockholms läns landsting
Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, Karolinska institutet
Ingemar Ziegler, vd, Locum AB
Lennart Karlsson, vd, Akademiska hus Stockholm AB
Juan Copoví-Mena, chef för projektet, Locum AB
Per Linder, stadsarkitekt/arkitekt SAR/MSA, Solna stad
Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör/arkitekt MSA, Stockholms stad
Krister Bjurström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Locum AB
Göran Lindberg, arkitekt LAR/MSA, utsedd av Locum AB
Mats Edblom, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Kristin Jarmund, sivilarkitekt MNAL, utsedd av Sveriges Arkitekter

Jurysekretariat var arkitekt SAR/MSA Pontus Werlinder, Locum AB och arkitekt SAR/MSA Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Chatarina Ferdinandsson, Locum.

Mer information

Juryutlåtande