Nya Fyrishov i Uppsala - snart är det tävlingsdags - Sveriges Arkitekter

Fyrishov är ett av Uppsalas och Sveriges stora besöksmål. Verksamheten består av bad, idrott, rekreation samt möten, mässor och event. Arenan omfattar tolv hallar för idrott, rekreation, möten och event samt bowlinghallar och Friskis & Svettis verksamheter. Här finns en av landets stora badanläggningar med äventyrsbad, simhall med 50-meters bassäng, undervisnings- och träningsbassäng, relaxavdelning samt ett stort sommarbad med två bassänger och ett bastulandskap som kan bokas året om.

I anslutning ligger Fyrishovs stugby och camping med ett område för sommaridrotter som beachvolleyboll, bangolf, kanoter med mera. På arenan finns parkeringar, restaurang och serveringar. Bolagets verksamhet omfattar även drift av Gottsundabadet med 25-metersbassäng, barnbassäng och gym. All verksamhet har öppet alla dagar året runt. Bolaget står i en spännande utvecklingsfas med en planerad utbyggnad av badanläggningen. Fyrishov AB är ett kommunägt aktiebolag som ingår i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB.
Läs mer om Fyrishov

Om tävlingen

Fyrishov AB, som beställare, har nöjet att i samarbete med Sveriges Arkitekter och Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, förhandsavisera en kommande arkitekttävling för ”Nya Fyrishov”. Den preliminära tidpunkten för inbjudan att publiceras är december 2019.

Syftet är att genom en inbjuden projekttävling i två steg dels ta fram ett övergripande gestaltningsförslag ur ett stads- och arenautvecklingsperspektiv och dels en gestaltning och utformning av en ny simhall med en 50-meters bassäng som ska uppföras i anslutning till befintlig simhall, badanläggning och arena.

Arenaområdet ligger idag som en grön lunga för de norra stadsdelarna med anslutning till Uppsalas innerstad och med en direkt anslutning till å-rummet med dess möjliga rekreativa egenskaper.

Komplett tävlingsinbjudan kommer att publiceras här och på kommersannons.se i november.

Varmt välkomna!