Nya Årstafältet i Stockholm

Stockholms stad anordnade mellan augusti och november 2008 en inbjuden formgivningstävling om ny stadsdel, Nya Årstafältet.

Arkipelag av Archi5 vann tävlingen.

Syftet med tävlingen var att i ett tidigt planeringsskede få det Nya Årstafältets möjliga utvecklingsvägar belysta och för att få ett underlag i form av idéer och visioner till det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet. De tävlandes utmaning var att skapa en helt ny spännande stadsbygd där man kombinerar blandad bebyggelse – bostäder, arbetsplatser, skolor, lokaler och service – med stora gröna parker. Tävlingens resultat kommer att användas som underlag för fortsatt utrednings- och planarbete.

Övriga förslag och deltagare

Årsta Urban Natures av Field Operations och Buro Happhold Consulting Engineers. Gavs hedersomnämnande.
Årsta händer av Habiter Autrement, SKA, Lola arkitektur & landskap, Transsolar och Structor Mark. Gavs hedersomnämnande.
Årstafältet Valley av ONIX, KCAP architects & planners, Karres en Brandes landschapsarchitecten och Flygfältsbyrån.
Maximus av Gehl Architects, Behnisch Architekten, Schönherr, Transsolar, Lia Ghilardi / Noema, Pär Gustafsson och Klas Tham.
Neva av Tovatt Architects and Planners, Via Trafik, 3RW arkitekter och Wenanders låda.
Radar arkitektur och planering, Anna Arkitektur, ÄM formgivning, Melica och John Håkansson.

Tävlingsjury

Per Kallstenius, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, arkitekt SAR/MSA, juryns ordförande
Katrin Berkefelt, sektionschef planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad, landskapsarkitekt LAR/MSA
Karl Ingelstam, projektledare, Exploateringskontoret Stockholms stad
Helena Djurstedt, gruppchef landskapsplanering, Exploateringskontoret Stockholms stad, landskapsarkitekt LAR/MSA
Lars Marcus, lektor, Urban Design, KTH, arkitekt SAR/MSA, fil.dr.
Helle Juul, Juul Frost Arkitekter, arkitekt, fil.dr. utsedd av Sveriges Arkitekter
Thomas Andersson, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB, Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter, var juryns sekreterare.

Mer information

Inbjudan till prekvalifikation
Tävlingsprogram
Juryutlåtande

Information in English

Prequalification Invitation
Competition Brief
Jury Announcement