Ny Simhall i Linköping

Vinnare av den inbjudna tävlingen om utformning av en ny simhall i Linköping blev förslaget Vågen av 3XN Arkitekter.

Det vinnande bidraget Vågen.

Tävlingen arrangerades av Lejonfastigheter på uppdrag av Linköpings kommun och genomfördes i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Vågen genomsyras av iden om simhallen som Linköpings nya mötesplats för alla. Förslaget erbjuder en rik variation av platser för möten mellan människor och skapar intressanta möten mellan byggnad och omgivande stadsrum och park, samt kopplar interiör och exteriör. Simhallens generösa foajé med överblick över hela badutbudet och visuella koppling till Tinnerbäcksbadet utanför, liksom badgästens direkta överblick på bassängplanet, stärker idén om mötesplatsen ytterligare.

Ur jurys utlåtande.

Tävlingens förutsättningar angavs i programmet och i tillhörande bilagor samt i dokument som tillhandahölls efter att startmöten hållits. Ett av de viktigaste tävlingsmålen var att skapa en simhall som svarar mot framtidens behov, en simhall som uppskattas och besöks av alla Linköpingsbor. En annan viktig förutsättning var att den framtida anläggningen tillsammans med omgivande parklandskap och närliggande torg skulle bilda en sammanvävd helhet.

Deltagande arkitektkontor:

 • Erséus Arkitekter
 • Henning Larsen Architects
 • Liljewall Arkitekter
 • 3XN Arkitekter
 • Zaha Hadid Architects

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury utsedd av Lejonfastigheter AB och Sveriges Arkitekter.

Juryn bestod av:

 • Elias Aguirre, kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor, kommunstyrelsen, juryns ordförande
 • Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
 • Christian Gustavsson, kommunalråd, kommunstyrelsen
 • Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Christian Dahlén, projektchef, Lejonfastigheter
 • Johanna Wiklander, stadsarkitekt SAR/MSA, Linköpings kommun

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Sandra van Rooij Edfelt, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Annika Forssberg och Charlotta Linnell, Lejonfastigheter.