Tävling

Ny högskolebyggnad i Eskilstuna

Publicerad: 2014-05-27

Mälardalens Högskola har genomfört en inbjuden projekttävling för utformning av en ny- och ombyggnad för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Tävlingen arrangerades i samarbete med Eskilstuna kommun och Sveriges Arkitekter.

Vinnare blev MDH_TORGET.  Förslagsställare: 3XN Köpenhamn. Ansvariga arkitekter Kim Herforth Nielsen och Jan Ammundsen.

Ur juryns motivering:

Flöde är ett centralt arkitektoniskt grepp i MDH Torget. Högskolan har efterfrågat rörelse och liv genom huset och juryn anser att förslagets koncept är mycket starkt. Tre likvärdiga entréer till högskolebyggnaden är nyckeln till byggnadens starka flöde och ett offentligt rum skapas i bottenvåningen. Gradänger och trappor knyter det inre och yttre till varandra. MDH Torget uppvisar en övertygande enkelhet i den invändiga kommunikationen liksom en extremt god generalitet i planlösningen som svarar mot tävlingsprogrammet. Badhuset integreras på ett föredömligt sätt i den nya byggnaden. Fasadhanteringen ramar in och lyfter fram badhuset. Juryn anser att MDH torget bäst uppfyller tävlingsprogrammets samtliga kriterier med en helhetslösning som tillvaratar både högskolans och stadens intressen i en övertygande symbolbyggnad.

Övriga deltagare:

  • Arkitema Dot
  • Christensen & Co
  • Juul/frost
  • White
  • Wingårdh

Tävlingens syfte

Syftet var att få fram den bästa möjliga arkitektoniska helhetslösningen för högskolebyggnaden med avseende på funktion, gestaltning, stadsbild och verkan som symbolbyggnad för Mälardalens högskola i Eskilstuna. Den arkitektoniska helhetslösningen ska ta sin utgångspunkt i ett tydligt ställningstagande om relationen mellan ny och befintlig byggnad, vilken utgörs av ett byggnadsminnesförklarat badhus ritat av Paul Hedqvist. Syftet var också att handla upp arkitekten bakom det vinnande förslaget för de fortsatta arbetet med projektering. Målsättningen är att den nya högskolebyggnaden ska stå klar för inflyttning sommaren 2018.

Jury:

  • Elin S Olander, fastighetschef
  • Katarina Rosenlind, arkitekt MSA, lokalplanerare
  • Dag Johansson, arkitekt MSA, stadsbyggnadschef, ordförande i juryn
  • Andreas Forsberg, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
  • Kristin Jarmund siv. ark. MNAL/int. ark. MNIL/Hon. FAIA , utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare:  Monika Joelsson Vestlund, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Övriga förslag:

Campus v 2 – JUUL / FROST

CAMPUSTORN – Christensen & Co. Ansvariga arkitekter Michael Christensen och Håkan Sandhagen

I DIALOG – Wingårdh arkitektkontor ab. Ansvarig arkitekter Gert Wingårdh, Jonas Edblad, Petter Hauffman

Kunskapskvarteret – Arkitema Architects

KUNSKAPSSMEDJAN – WHITE ARKITEKTER AB. Ansvarig arkitekt Sara Grahn

Övrig information:

Tävlingsprogram

Juryutlåtande