Tävling

Ny högreservoar i Örebro – Svampens arvtagare

Publicerad: 2016-02-22

1-LYRA-persp-webb

Arkitekttävlingen om ”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro”, som arrangerats av Örebro kommun är nu avgjord. Efter avslutad bedömning har juryn enhälligt utsett förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen och rekommenderar förslaget till fortsatt utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 SEK utges i första pris.

Örebros vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte längre till. Tornet och dess reservoar är i behov av renovering och når inte upp till den säkerhetsnivå som krävs idag. För att säkra stadens framtida dricksvattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Bygget är tänkt att starta under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas stå klar 2018.

Syftet med tävlingen var att få fram ett förslag till utformning av det så kallade klimatskalet, det vill säga den synliga fasaden till en ny högreservoar och dess samspel med omgivande landskap, samt gestaltning av kringfunktioner såsom angöring, områdesskydd och terrängmässig anslutning.

Juryn var sammansatt av företrädare för Örebro kommun (Kommunledningskontoret, Vattenverket, Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad) samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. Clas Göran Classon, Senior advisor, Kommunledningskontoret i Örebro kommun, var ordförande i juryn. 60 förslag lämnades in i tid och samtliga godkändes av juryn för vidare bedömning. Förslagsställarna kom från sju länder – Sverige (43), Danmark (10), Finland (2), Norge (2), Spanien (1), Thailand (1), Frankrike/Österrike (1).

Även ett andrapris delades ut som gick till förslaget ”PERMANENT” (150.000 SEK), och ett tredje pris som gick till förslaget ”RINGAR PÅ VATTNET – Y” (75.000 SEK). Vidare har juryn utsett följande tre förslag (utan inbördes ordning) till omnämnande, som vardera får en prissumma om 25 000 SEK: KRUSNINGEN, SYMBIOS och ÄMBAR.

Juryutlåtande

Mer information om tävlingen finns på Örebro kommuns hemsida