Tävling

Ny bro över Göta älv – Nya Hisingsbron

Publicerad: 2014-06-05

Göteborgs stad genom Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnade en inbjuden projekttävling om utformning av en ny bro över Göta Älv i centrala Göteborg, döpt till Hisingsbron. Tävlingen hölls mellan juni och oktober 2013.

Arpeggio av Dissing+Weitling Architecture, Ljusarkitektur, ELU och Leonhardt, Andrä und Partner vann tävlingen.

Syftet var att utforma en ny förbindelse över älven för buss- och spårvagnstrafik samt
för gång- cykel-, biltrafik som ska ersätta befintlig bro. Det övergripande målet för ersättning av Göta älvbron lyder: ”Centrala Göteborg ska utvecklas på båda sidor om Göta älv och goda förbindelser för alla ska knyta samman de olika delarna.” En ny förbindelse ska utformas med höga ambitioner avseende gestaltning och hållbar samhällsutveckling och utgöra en del i ett stadsmässigt stråk mellan centralstationen och Backaplansområdet.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Reflektion av WSP Sverige AB i team med DOF & Team Snøhetta.
Puls av Zaha Hadid Architects
Kronan av Tyréns AB: Team Hisingsbron Bridge Consultants
Arpeggio av Dissing+Weitling Architecture, Ljusarkitektur, ELU och Leonhardt, Andrä und Partner
Götebox av Ramböll Sverige AB & Wilkinson Eyre Architects.

Tävlingsjury

Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret – ordförande
Anders Svensson, Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret och Älvstadsprojektet
Filip Siewertz, Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Patrik Fridh, Projektledare, Trafikkontoret
Peter Fjällhed, Projektchef, Trafikkontoret
Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Park och Naturförvaltningen
Thomas Darholm, Brokonstruktör, COWI
Gunilla Bandolin, Konstnär, utsedd av Sveriges Arkitekter
Carola Wingren, Landskapsarkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingsjuryns sekreterare var Claes Larsson, Sveriges Arkitekter.

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande