Norrtälje hamn

Att-angora-en-brygga

Torsdagen den 15 oktober utsågs förslaget ”Att angöra en brygga” av Sydväst arkitektur och landskap till vinnare i Norrtälje Hamns arkitekttävling. I samarbete med projektet får de nu möjligheten att vara med och utforma det offentliga rummet i framtidens Norrtälje Hamn.

Det vinnande förslaget använder element från hela skärgårdslandskapet för att förstärka Norrtäljes identitet som porten till Roslagen. Sammanfattningen av juryns motivering lyder:
”Förslagets helhetsgrepp är redigt, konsekvent och tydligt – hamnen anknyter till skärgården genom stiliserad natur. Idén håller samman hela hamnområdet och samspelar väl med stadens kvalitéer. Med sin starka idé och kvaliteter i övrigt är förslaget det sammantaget bästa för det fortsatta arbetet med Norrtälje Hamn.”

Vinnare: Att angöra en brygga

– Norrtälje Hamn ska utvecklas till en levande stadsdel att trivas i och som lockar besökare att komma tillbaka. Arkitekttävlingen har gett mycket inspiration för hur vi kan utforma det offentliga rummet för att möjliggöra det. Det vinnande förslaget visar på ett bra sätt hur vi kan stärka Norrtälje som skärgårdsstad, där ett mer levande båtliv kommer närmare staden och där staden vänder sig mot vattnet, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S).
Känslan av att vara vid och intill vattnet återges genom hamnens alla delar – bland annat genom en särskild badholme, formade klippor längs hela området och en ny pir. Förslaget har också varit tydligt inriktat på att ge exempel på hur temat barn, båtar och bad kan implementeras i hamnen. Här tar förslaget upp beskrivningar kring multipla badmöjligheter samt betonar en lekfull miljö för barnaktiviteter, arrangemang och festligheter.

– Sydväst visar spännande och goda kreativa kunskaper i sitt förslag och vi ser fram emot att ta projektet vidare i utvecklingen tillsammans med dem i den fortsatta utbyggnaden av Norrtälje Hamn”, säger Roger Gustafsson, juryordförande och projektledare för Norrtälje Hamn.

Kontakt:
Roger Gustafsson Projektledare Norrtälje Hamn
roger.gustafsson@norrtalje.se

Tävlingen om Norrtälje hamn har arrangerats som en inbjuden projekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter. 5 tävlingsteam har valts ut genom prekvalificering.

Syftet med projekttävlingen har varit att visa hur det offentliga rummet i Norrtälje Hamn med en inkännande gestaltning blir en del av den växande staden och hur de beskrivna kärnvärdena Barn, Båtar och Bad kan ta form i den fysiska verkligheten.
Tävlingsuppgiften har varit att föreslå hur det offentliga rummet i det nya stadsutvecklingsområdet Norrtälje Hamn kan gestaltas.

Juryutlåtande

Läs programmet för tävlingen här