Naturum Vattenriket

Kristianstads kommun och Naturvårdsverket genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan november 2006 och januari 2007 om ett Naturum mitt i Kristianstad i Vattenriket.

Rede i vassen  av White arkitekter utsågs till vinnare.

Naturummet ska vara en port in till biosfärområdet Vattenriket i de stadsnära våtmarkerna och öka kontakten till centrala Kristianstad. Byggnaden ska anslutas till en ny gång- och cykelbro över Helge å i Nya Boulevardens förlängning. Byggnaden är avsedd för utställningar, kafé, utbildnings- och konferenslokaler samt kontorslokaler för Biosfärkontorets administration. Naturum ska också vara en mötesplats för aktiviteter för föreningar, företag, institutioner och andra som är delaktiga i biosfärarbetet.

Naturummet invigdes i november 2010.

Övriga förslag och deltagare

Gå på vatten av Formverkstaden Söder arkitekter och konstnärer 
Hägring av Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff i samarbete med Happyspace 
Trandans av Uulas arkitekter

Tävlingsjury

Tomas Theander, stadsarkitekt Kristianstads kommun (juryns ordförande)
Sven-Erik Magnusson, koordinator Biosfärområde Kristianstads vattenrike
Anders Siversson, exploateringsingenjör Kristianstads kommun (projektledare)
Anders Bergquist, Naturvårdsverket
Jan-Inge Tobiasson, Naturvårdsverket
Börje Emilsson, utsedd av Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun
Bengt Bergh, utsedd av Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun
Hans Murman, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Per Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Birgitta Hjalmarsson på Mark- och exploateringskontoret i Kristianstads kommun.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande