Tävling

Naturum Vänerskärgården

Publicerad: 2014-08-11

Statens fastighetsverk genomförde mellan februari och maj 2008 en inbjuden formgivningstävling om ett Naturum vid Vänern.

Tallspråk av White arkitekter utsågs till vinnare.

Syftet är att etablera ett attraktivt informationscentrum för Vänern och dess skärgårdar. Anläggningen ska locka nya besökare till skärgården men framförallt ge besökarna en högkvalitativ
information om Vänern med bland annat Djurö nationalpark. Anläggningen ska även innehålla
restaurang och kafé för läcköbesökarna. Dessutom ska utställningarna på funktionshindrande Läckö slott tillgängliggöras för rörelsesnedsatta genom Naturummets tillkomst.

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset invigdes 2012.

Övriga förslag och deltagare

Anna av Hidemark & Stintzing arkitekter
Drapering av Johan Celsing arkitektkontor
Slott och koja av Wikerstål arkitekter
Spån av Wingårdhs arkitektkontor

Tävlingsjury

Göte Bernhardsson, ordförande
Ulrika Bergström, kulturarvschef, Statens fastighetsverk
Gillis Åström, fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk
Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö slott
Lars Nordström, regionråd Västra Götalandsregionen
Anders Bergquist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket
Christine Larsson, stadsarkitekt i Lidköping
Sabina Richter, landskapsarkitekt
Mikael Sonnsjö, arkitekt

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande