Tävling

Naturum Trollskogen på Öland

Publicerad: 2014-05-27

På uppdrag av Naturvårdverket bjöd Länsstyrelsen Kalmar län efter en öppen prekvalificering in fyra tävlande till projekttävling för utformning av ett nytt naturum Trollskogen på Öland. Projekttävlingen har genomförts i samråd med Sveriges Arkitekter.

Efter avslutad bedömning har juryn utsett I skogen finns en oväntad glänta till vinnare av projekttävlingen.

Förslagsställare: Marge arkitekter genom arkitekter SAR/MSA Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell, Louise Masreliez och Susanne Ramel.

Medverkande: arkitekter SAR/MSA Jennie Enwall, Eli Nurbo, arkitekter MSA  Johanne Vestergaard, Ethem Erdogan, Erik Hökby, student Selma Udriot Johansson.

I samarbete med: Karavan genom landskapsarkitekter LAR/MSA Karin Danielsson, Kristina Ehrstedt, Åsa Ehn Hillberg. Medverkande: Henrik Thuring.

De utvalda teamen var:

 • Landström Arkitekter AB
 • Marge Arkitekter AB/ Karavan landskapsarkitekter AB
 • Nyréns Arkitektkontor AB
 • Sweco Architects AB/Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Tävlingens syfte

Tävlingen syftade till att få förslag på en tilltalande, spännande, funktionell och tillgänglig anläggning som på bästa sätt kan samverka med en ny basutställning. Utomhusmiljön är en viktig del av anläggningen. Vinnande förslag ska utgöra grunden för ett förfrågningsunderlag till en generalentreprenad för anläggningen samt leda till upphandling av förslagsställaren som generalkonsult med underkonsulter för det fortsatta arbetet med projektering av naturum Trollskogen.

Målsättningen är att nya naturum Trollskogen invigs våren 2016.

Juryn bestod av:

 • Åsa Johansson, ordf: Tf chef för Naturenheten, Länsstyrelsen Kalmar län
 • Anna Lindberg: Huvudman naturum Trollskogen, Länsstyrelsen Kalmar län
 • Bo Lundin: Chef för Enheten för markersättning och fastigheter, Naturvårdsverket
 • Mattias Lind, White Arkitekter: Arkitekt SAR/MSA. Utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Natasha Racki, Arkitektstudio Widjedal Racki: Arkitekt SAR/MSA. Utsedd av Sveriges Arkitekter
 • Göran Sandén, adjungerad: Kalkylator, Statens Fastighetsverk
 • Lena Myrelid-Knöös, adjungerad: Fastighetsutvecklare, Statens Fastighetsverk (representerande Naturvårdsverket i projektet)

Juryn tillkallade sakkunnig expertis gällande konstruktion.

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Monika Joelsson Vestlund, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Johan Bergelin, jurist, Länsstyrelsen Kalmar.

Avgörande i juryns bedömning har varit förslagens originalitet och karaktär utifrån verksamhetens högt ställda mål och funktionskrav. Byggnaden ska ta självklar plats men ha förmågan att sätta naturen i centrum. Placeringen av byggnaden ska lyfta fram naturen och samspela med den. Anläggningen ska andas helhet och förstärka platsens karaktär. Byggnaden ska vara ett besöksmål i sig och en bra arbetsplats. Funktionsmässigt är utställningsdelen central.

Övriga förslag

Tuvstarr – Landström Arkitekter AB

Silvestris – Nyréns Arkitektkontor AB

Tittut – Sweco Architects AB/Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Övrig information

Juryutlåtande Trollskogen

Tävlingsprogram Trollskogen