Naturum Tåkern

Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan juni och september 2007 för ett Naturum vid sjön Tåkern i Ödeshög.

Som ett rö för vinden av Wingårdh arkitekter med NOD utsågs till vinnare.

I projektet ingår, förutom en naturumsbyggnad, även ett nytt fågeltorn och omgivande utomhusmiljö. Byggnaden är främst avsedd för att ge besökare till Tåkern en introduktion till naturen. Syftet med den inbjudna tävlingen är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag som ska ligga till grund för fortsatt projektering och genomförande.

Övriga förslag och deltagare

Ornicopia av Murman arkitekter med Ramböll Sverige 
Volitare av Landström arkitekter med Topia landskapsarkitekter
Utpost av White arkitekter

Tävlingsjury

Claes Svedlindh, naturvårdsdirektör, Länsstyrelsen
Elisabeth Weber, länsarkitekt, Länsstyrelsen
Anders Bergquist, Naturvårdsverket
Lars Gezelius, Tåkerns Fältstation
Peter Kenell, Ödeshögs kommun
Christer Elderud, Tåkernfonden WWF
Sonja Johansson, markägare
Håkan Widjedal, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Martin Videgård-Hansson, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Funktionär i tävlingen var Dan Nilsson, Länstyrelsen i Östergötland.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande