Tävling

Naturum Stendörren

Publicerad: 2014-08-12

Länsstyrelsen i Södermanlands län och Naturvårdsverket genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan oktober 2006 och februari 2007 om utvidgning av Stendörrens befintliga naturum.

Mitt i naturen av Wingårdh arkitekter och NOD utsågs till vinnare.

Det ursprungliga Naturum Stendörren blev för trång och för en utveckling av verksamheten behövdes således nya lokaler för utställning, café, varierad programverksamhet, utökad pedagogisk verksamhet. Stendörren med ett utökat, nytt och spännande naturum ska bli ett kunskaps- och upplevelsecentrum, öppet året runt både ute och inne.

Övriga förslag och deltagare

Ancylus av GF konsult 
Evert av Pir II arkitektkontor 
Nidus av Landström arkitekter 
Nätverk av Formverkstan Söder arkitekter och konstnärer
Rolling Stones av Stein Halvorsen

Tävlingsjury

Ingvar Jansson projektledare, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Per Öhrling, länsarkitekt SAR/MSA, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Karin Lindvall länsmuseichef, Sörmlands museum, projektledare utställning mm
Tor Svae, scenograf
Cecilia Persson, biogeovetare, Naturvårdsverket
Henrietta Palmer professor, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Bolle Tham, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Thomas Nordberg, Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var
Torbjörg Sekse, Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande