Tävling

Naturum Oset

Publicerad: 2014-10-22

Örebro kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter har genomfört en inbjuden projekttävling om utformningen av naturum Oset, som ska uppföras i Vattenparken i naturreservatet Oset-Rynningeviken beläget längs Hjälmarens strand. Vinnare är White Arkitekter med förslaget Mosaik.

Naturum Oset placeras i ett stadsnära naturreservat som förvandlats från soptippar, oljehamn och förorenande verksamheter till ett fantastiskt landskap, till glädje för både människor, växter och djur. Därför kan få områden så väl uppfylla ett naturums syften: – att ge kunskap om hur människan påverkat landskapet på både gott och ont, men framför allt inspirera och skapa framtidstro. Detta ska prägla naturum Osets utformning och verksamhet. Hållbar utveckling ska vara signum för såväl byggnaden som aktiviteterna.

Juryns arbete är nu avslutat och bidragen publiceras nedan, samt på Örebro kommuns webbplats. Prisutdelning ägde rum den 27 april på Naturens hus, Örebro.

 

Ur juryns utlåtande:
”Ett intresseväckande förslag, levande och inspirerande, där en fantasifull behandling av området som helhet lockar till nyfikenhet. Fokus har lagts på omformningen av landskapet och temat mosaik leder tankarna till olika fasetter av en verklighet, till olika platser där olika historier om platsen kan berättas. Det vinnande förslaget är lyhört mot platsens historia samtidigt som det har en tydligt framåtblickande ambition. Stor vikt läggs vid processen i landskapsomvandlingen och vid ett dramatiskt rumsligt grepp för att visa på samspel mellan landskapet och de byggda strukturerna. Formen på taken – som kristaller bland de mjuka kullarna – skapar intresse för att upptäcka det nya i landskapet. (…) Förslaget sätter Örebro på kartan, ökar naturum Osets attraktionskraft genom sin ovanliga utformning och blickar med förtroende mot framtiden med sitt sätt att säga att ”här är allt möjligt”!

Ladda ner hela juryutlåtandet:
Juryns utlåtande naturum Oset

 

naturum Oset interiör. White Arkitekter.
Skiss ur Whites vinnande förslag.

 

Ladda ner det vinnande förslaget:
Mosaik
Förslagsställare: White Arkitekter

Tävlingsteam:
Ansvarig arkitekt: Mattias Lind. Arkitekter: Björn Bondesson, Linn Roldin, Viktoria Buskqvist. Ansvarig landskapsarkitekt: Martin Hillberg.
Landskapsarkitekt: Hanna Linde.
Passivhusexpert: Rickard Nygren, miljöansvarig.
Modellbyggare: Britta Wikholm.
Rådgivare: Max Tillberg, energifrågor, Bengt Dahlgren, Sten Lund, konstruktion, ELU.

Ladda ned tävlingsprogrammet:
Tävlingsprogram naturum Oset

 

Tävlande team :
AIX arkitekter
i samarbete med Lovely Landskap, Arkitekt Hans Eek och VVS byrån
Arkitektstudio Widjedal Racki
i samarbete med Funkia AB, Ekologiska byggvaruhuset/Hedenstedts, StormTac och Calluna
Kent Pedersen Arkitektfirma
i samarbete med Sydväst arkitektur och landskap och Passivhus Designer Anders V. Sonnichsen, Sonnichsen Arkitektur
White arkitekter
Wingårdh arkitektkontor