Naturum Laponia

Naturvårdsverket anordnade mellan november 2008 och mars 2009 en inbjuden formgivningstävling om Naturum Laponia.

Snöfälla av Wingårdh arkitektkontor och Andersson Jönsson landskapsarkitekter vann tävlingen.

Syftet var att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utform­ningen av ett Naturum som kan ligga till grund för fortsatt projektering och genomförande samt att upphandla arkitekttjänster för projekteringen.

Naturum Laponia är nu byggd och invigdes 27 september 2014.

Övriga förslag och deltagare

Rakkas av Rosenbergs arkitekter, Nivå landskapsarkitektur och Jonas Bohlin arkitektkontor. Gavs hedersomnämnande. 
Vacha av Tham & Videgård Hansson arkitekter
Solvarv av White arkitekter
Goahti av Tirsén & Aili arkitekter och Tyréns
Alesgahtsem av Arkitektgruppen GKAK

Tävlingsjury

Karin Wannar, Jokkmokks kommun, ordförande
Annelie Päiviö, Mijá ednam
Bertil Pittsa, Mijá ednam
Marie Björklund, Länsstyrelsen
Cecilia Persson, Naturvårdsverket
Birgitta Larsson, Gällivare kommun
Kristina Björling Francki, Landskaps­arkitekt LAR/MSA, utsedd av arbetsgruppen
Hans Murman, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anders Landström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande