Tävling

Naturum Höga kusten

Publicerad: 2014-08-14

Länsstyrelsen Västernorrland och Naturvårdsverket genomförde en inbjuden arkitekttävling mellan april och juli 2005 om ett Naturum vid Höga kusten och Skuleskogen.

Is & berg av White arkitekter utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften rörde utformningen av en ny byggnad för Naturum Höga kusten med utställning om världsarvet Höga Kusten och nationalparken Skuleskogen samt restaurang och markdisposition inom området som ligger intill E4-an. Projektet var en av de största satsningarna någonsin i Sverige på ett nytt Naturum. Fem arkitektföretag var uttagna i en prekvalificering under våren.

Naturummet invigdes i juni 2007.

Övriga förslag och deltagare

Basläger Skule av Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff 
Ism av Formverkstan arkitekter
Strändernas svall av WSP arkitektur Umeå och Mats Winsa arkitektkontor.
Upp av Stein Halvorsen AS sivilarkitekter MNAL

Tävlingsjury

Gerhard Larsson
Jan Sjödin
Elvy Söderström
Christer Nilsson
Anders Bergquist
Mats Henriksson
Josefina Nordmark
Bengt Schibbye

Thomas Nordberg var jurysekreterare och Per Sander var tävlingsfunktionär.

Mer information

Inbjudan till prekvalificering
Juryutlåtande