Tävling

Museiparken på Norra Djurgården i Stockholm

Publicerad: 2015-04-09

Statens fastighetsverk genomförde mellan oktober och november 2001 en inbjuden tävling om museipark på Norra Djurgården.

Spinalis (1) (2) (3) (4) av Andersson Jönsson landskapsarkitekter vann tävlingen.

Tävlingen omfattade den yttre miljön kring de fyra museerna Tekniska museet, Sjöhistoriska museet, Etnografiska museet och Telemuseet vilka alla även deltog som medarrangörer. Deltagarna skulle forma en strategi för tillvaratagande av kulturhistoriska värden där frågor som övergripande struktur, gestaltning och trafikföring ingick.

Övriga deltagare

S Koinberg
Nivå landskapsarkitekter

Tävlingsjury

Lena Simonsson, arkitekt SAR, SFV, juryns ordförande
Anders Ahlberg, fastighetschef SFV
Keith Wijkander, överintendent Statens sjöhistoriska museer
Lars Johannesson, museichef Telemuseum
Anne Louise Kemdal, museichef Tekniska museet
Anne Murray, Tf museichef Etnografiska museet
Gunnar Ericson, arkitekt LAR, föreslagen av LAR(som nu ingår i Sveriges Arktitekter).
Torkel Tigerschiöld Kungliga Djurgårdsförvaltningen

Christina Olsson, arkitekt LAR från SFV var juryns sekreterare och Hanna Lindstedt också från SFV var tävlingsfunktionär.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande