Tävling

Mobila paviljonger för Stockholms stad

Publicerad: 2014-06-03

Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i samråd med Sveriges Arkitekter anordnade en allmän och öppen idétävling med syfte att få fram förslag till utformning av en prototyp av paviljongbyggnad som kan användas i olika typer av stadsmiljöer och modifieras efter behov och förutsättningar. Arrangörernas avsikt är att realisera det vinnande förslaget. Vinsten blev tredelad mellan förslagen:

Symbotecture av Peter Larsson och Astrid Lötte, ARCH GmbH & Co
Stadsreflektioner av Renato Adriasola, Camilla Lindberg och Hanna Skoglund
Dalahästen av Saga Karlsson och Linda Oredsson

Tävlingsuppgiften bestod i att ta fram en princip för utformningen av paviljongbyggnader som lätt kan anpassas till olika miljöer och typer av verksamheter. Exempel på verksamheter är kafé, restaurang, föreningslokal och försäljningsställe. Förslaget skulle visa en princip som möjliggör expansion eller minskning av ytan samt ett formspråk som passar i olika typer av miljöer. För att redovisa appliceringen av principen ska tre alternativ av paviljongbyggnaden redovisas: Mini, Midi och Maxi.

Hedersomnämnande

Guldklimp av Charlotte Elsner, Cecilia Dreyfert, Objecthood.
Motiverat ljus av Joel Yngvesson, Valter Lindgren, Olof Jondelius.
Sthlmspaviljongen av Ia Hjärre, Andy Nettleton, Valentino Barbu, Dive architects AB.
Sthlm under samma tak av Johan Carlsson, Anders Suhr Laustsen, JAC Studios.

Tävlingsjury

Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd
Juan Copovi Mena, fastighetsdirektör
Pontus Werlinder, chefsarkitekt, arkitekt SAR/MSA
Karolina Keyzer, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA
Pia Krensler, stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt LAR/MSA
Ulf Mannestig, restauratör
Ola Hedén, saluhandlare Hötorgshallen
Rachid Lestaric, arkitekt MSA, representant Sveriges Arkitekter
Beata Denton, arkitekt/ljusdesigner, representant Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter, samt Elena Kirichenko, arkitekt SAR/MSA, fastighetskontoret, Stockholms stad.

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande
Förslag som var undantagna från bedömning

Övriga tävlingsförslag

1+2=4 
153 Fahrenheit 
2302 
7318690052166 
A Framed View 
A Piece of Stockholm 
Allas våra kuber 
Arkader 
Arkipelag en ö i staden
Asfaltblomma 
Bob paviljongen 
Box In a Box 
City Box 
Cube 3-3 
Dressing Overall 
Eken 
En trappa upp 
Ett tak for alla 
Ett transformerbart koncept för en dynamisk stad 
Famomo 
Fe+ 
Feed me 
Felicia 
Felix 
Fjellet
Fjäriln vingad 
Flyttblocken 
Greenbox
Hak1 
Holmia 
Hubben 
Hus i kvadrat 
I fint fodral 
I Stockholm 
Ice Cube 
Innanskymningen 
Jalusi 
Jäst 
Kalejdoskop 
Kalle 
Kameleont 
Kantarell på solcell 
Kombi 
Kristall 
Kristallen 
Kronan 
Kronans paviljonger 
Kronor 
Kvart 
Lanterna (1) 
Lanterna (2) 
Life Good 
Link-Sthlm 
Ljusglimt 
Ljusplats 
Ljusskal 
Lys upp Stockholm 
Lätt blommor 
Massiv 
Meeting Points 
Mimimametic 
Mitos 
Mona leasear en kiosk 
Motiverat ljus 
Mångfald genom enkelhet 
Nya stadsrum 
Offentligt retractable space 
Om vi har tur blir vi sena 
Opportunisten 
Out of the Box 
Pallasiet 
Paviljong citrin 
Paviljong pangolin 
Pentagon 
Pentagån 
Pepina 
Polypleats 
Press Play 
Prisma 
Public Service (1) 
Public Service (2) 
Pusselbitar innanför ramen 
Reflektion av en stad 
Rhombohedra 
Ribwrap 
Rubiks 
Räffla 
See Me You See Me Not 
Silhuett 
Självklart: Stockholm 
Skal 
Skala är en relativ företeelse 
Skogsrå flexibel och robust 
Skuggspel 
Skärgårdspaviljongen 
SP1_x 
Spaning på stan 
Stadens trädkronor 
Stenvägg 
Sthlm Feat 
Sthlm  
Stoa Stockholm 
Stockholm expo 
Stockholm Water Pods 
Stockholmskruka 
Stockholmsbitar 
Stockholmspärlor 
Stockholmsskrinet 
Stockholmstak 
Stockholmstoppen 
Supermaisonette 
Söm 
Tophat 
Transformer 
Trappa 
Tre kronor 
Treetime 
Triad 
Triopetra 
Tripp trapp trull 
Trä kronor 
Träkuben 
Ubiq 
Under staden stranden 
Unit Flex 
Urban Knights 
Urban Landscape 
Urbana tinnar 
Utkik 
Vice versa 
Vid 
Vinkeln 
Vivi 
Woodstock
Våg
Völuspa
Xyz