Marktilldelningstävling för kvarteret Ankan i Norrköping

Norrköpings kommun bjuder in till marktilldelningstävling för innovativa bostäder i kvarteret Ankan i stadsdelen Inre hamnen i Norrköping.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt under genomförande. Stadsdelen byggs ut etappvis och kommer att rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast Strömmen. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Tävlingen är delfinansierad av Vinnova och är en del av ett forskningsprojekt kring tävlingsformen som verktyg för hållbart byggande. Bakgrunden till tävlingen är behovet av att utveckla innovativa lösningar för att möta hållbarhetskraven i arkitektur och byggande när Norrköping växer.

Tävlingsuppgiften går ut på att gestalta bostadshus och gård för kvarteret Ankan i Inre hamnen utifrån uppställda mål och syften.

Tävlingen är öppen för deltagande med designteam bestående av byggaktörer, arkitekter och specialister inom hållbart byggande.

Tidplan

  • Sista dag för att ställa frågor, 2022-09-30
  • Sista dag för svar på frågor, 2022-10-07
  • Sista dag för inlämning av förslag, 2022-11-17
  • Tillkännagivande av juryns beslut, december 2022

Tävlingen arrangeras av Norrköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter, Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad.

Relaterade tävlingsbidrag

Visa alla tävlingsbidrag
Marktilldelningstävling för kvarteret Amfiteatern

Marktilldelningstävling för kvarteret Amfiteatern

TävlingMarktilldelningstävling för kvarteret Amfiteatern är avgjord
Inbjudan till prekvalificering inför marktilldelningstävling för innovativa bostäder inom kvarteret Amfiteatern i stadsdelen Björkalund, Norrköping.