Markanvisning

Markanvisningstävling Örnsro IP i Örebro

Publicerad: 2015-10-19

Under våren har fem utvalda team tävlat om chansen att få skapa ett unikt vattennära bostadsområde i Örnsro, med närhet till city och Södra station. Vinnaren är nu utsedd.

vinnareornsrotrastad

Vinnaren är Slättö förvaltning och CF Møller med förslaget ”Örnsro Trästad”.

Juryn skriver bland annat:
Det konceptuellt starkaste förslaget som övertygar med sin lekfullhet och kraft. Här finns en råhet som är besläktad med den industriella kontexten och samtidigt ett vänligt anslag med de avsmalnande huskropparna i trä. Med ett tillsynes enkelt grepp skapas en tät, och samtidigt luftig, spännande struktur på platsen, som både kräver och tål något extra. Örnsro Trästad skapar förutsättningar att etablera platsen och sätta stadsdelen på kartan med ett unikt område som bidrar till att länka samman staden med ån.

Tävlingsuppgift

Uppgiften bestod i att utforma en mindre stadsdel intill en planerad offentlig park söder om Svartån. Bebyggelsen skulle omfatta 150–200 bostäder eller cirka 15 000 BTA. I uppgiften ingick att föreslå ett eller flera gångstråk genom området som skulle sammanlänka Idrottsvägen och strandpromenaden.

Deltagande team

Tävlingen var efter öppet prekvalificeringsförfarande öppen för följande fem inbjudna team:

 • Derome Hus, Liljewall arkitekter och Vilhelm Lauritzen Arkitekter
 • HSB Produktion i Mälardalen HB, Ragnarsson Fastigheter, Elding Oscarson Arkitekter, Tovatt Architects & Planners och Fojab Arkitekter
 • Hökerum Bygg, Sandellsandberg, Arkitekthuset och ÅF
 • NCC Construction Sverige, AART architects, AQ Arkitekter och Gora art&landscape
 • Slättö Förvaltning och CF Møller

Inlämnade förslag

Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats in och godkänts för bedömning:

 • Adlers Trädgård
 • Delta
 • Tillsammans – Örnsro bryggor
 • Väven
 • Örnsro Trästad

Jury

Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

 • Erik Skagerlund, mark- och exploateringsingenjör, strateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun
 • Eva Fransson, arkitekt SAR/MSA, stadsantikvarie, Stadsbyggnad, Örebro kommun
 • Helena Johansson, projektledare, Stadsbyggnad, Örebro kommun
 • Magnus Carlberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, enhetschef, Stadsbyggnad, Örebro kommun
 • Peder Hallkvist, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun, juryns ordförande
 • Per Lilja, planarkitekt, Stadsbyggnad, Örebro kommun
 • Ulf Nykvist, planstrateg, Stadsbyggnad, Örebro kommun

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit projektkoordinator Anna Jonasson, Örebro kommun. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Juryn beslöt enhälligt vid sitt möte den 12 maj 2016 att utse förslaget Örnsro Trästad av Slättö Förvaltning och CF Møller till vinnare i tävlingen och rekommendera förslaget till utförande.