Markanvisningstävling för hotell i Halmstad - Sveriges Arkitekter

Det vinnande bidraget: Nya Sammanhang. Bild: White.

Vinnaren av markanvisningstävling för ett hotell på Österskans i centrala Halmstad är avgjord. Det vinnande projektet är Nya sammanhang. Byggherre: Serneke, Fem Hjärtan, arkitekt: White arkitekter, hotellaktör: Winn Hotel Group.

Juryns motivering:
Med en väl vald placering och ett tydligt förslag på gestaltning så knyter det vinnande bidraget ihop omgivningarna och bidrar till att vända staden mot Nissan.

Läs hela utlåtandet om vinnaren och de tre andra förslagen

Halmstads kommun bjöd in till markanvisningstävling för ett hotell på Österskans i centrala Halmstad. Genom tävlingen vill kommunen hitta ett tävlingsteam som genomför projektet med hög kvalitet och med stark arkitektonisk karaktär. Hotellet, tillsammans med kringliggande ytor, kommer att skapa en ny målpunkt i Halmstads centrum. Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan.

Tävlingen var uppdelad i två steg. Det första steget är en intresseanmälan som ska innehålla en idé för utformning av hela tävlingsområdet innefattande offentlig plats, hotell och en saluhall. Utifrån inlämnade intresseanmälningar valde kommunen ut tävlingsteam som fick delta i markanvisningstävlingen och tävla om byggrätten för ett hotell på Österskans.

Ladda ned tävlingsprogrammet här