Markanvisningstävling för hotell i Halmstad - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

 

Halmstads kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett hotell på Österskans i centrala Halmstad. Genom tävlingen vill kommunen hitta ett tävlingsteam som genomför projektet med hög kvalitet och med stark arkitektonisk karaktär. Hotellet, tillsammans med kringliggande ytor, kommer att skapa en ny målpunkt i Halmstads centrum.

Området ska förvandlas från ett trafiknav till en kulturell knutpunkt vid Nissan.

Tävlingen är uppdelad i två steg. Det första steget är en intresseanmälan som ska innehålla en idé för utformning av hela tävlingsområdet innefattande offentlig plats, hotell och en saluhall. Intresseanmälan är öppen för alla men ska tas fram av ett tävlingsteam bestående av arkitekt, byggherre och hotellaktör. Utifrån inlämnade intresseanmälningar väljer kommunen ut tre till fem tävlingsteam som får delta i markanvisningstävlingen och tävla om byggrätten för ett hotell på Österskans.

De tre utvalda kontoren har arbetat med sina förslag under hösten. Den 30 november är det inlämning. Sedan vidtar jurybedömning som avslutas i januari 2018.

Ladda ned tävlingsprogrammet här

All information om tävlingen finns på Halmstads kommuns webbplats
Frågor om intresseanmälan och markanvisningstävlingen ska skickas till helena.lundberg@halmstad.se