Tävling

Malmö högskola

Publicerad: 2014-08-04

Malmö högskola anordnade mellan december 2009 och mars 2010 en inbjuden projekttävling för utformning av en ny högskolebyggnad i Malmö.

Samband av Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vann tävlingen.

Tävlingens syfte var att få fram ett förslag till utformning av en ny högskolebyggnad med stark egen identitet. Den ska uppfylla höga hållbarhetskrav, vilket även innefattar att den ska vara kostnadseffektiv. Syftet är också att vitalisera Universitetsholmen och skapa en mötesplats där byggnad och omgivande stadsrum samspelar och förstärker varandra. Fyra lag valdes ut att tävla genom ett öppet kvalificeringsförfarande.

Övriga förslag och tävlande

Insikt – åsikt – utsikt av Semrén & Månsson och Hopkins Architects Ltd.
Tilt av Erséus Arkitekter AB.
Spegling av Fojab arkitekter, Jais-Nielsen & White arkitekter och Malmström Edström arkitekter ingenjörer.

Tävlingsjury

Birgitta Wickman, fastighetschef Malmö högskola
Lennart Olausson, rektor Malmö högskola
Hans Lindquist, dekan Kultur och samhälle
Naser Eftekharian, chef Centrum för teknikstudier
Börje Klingberg, fastighetsdirektör Malmö stad
Ingemar Gråhamn, arkitekt SAR/MSA, Stadsarkitekt Malmö stad
Sven Magnus Sjögren, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter har varit juryns sekreterare.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande