Tävling

Lugnet i Kristianstad

Publicerad: 2015-03-16

Kristianstadsbyggen genomförde mellan november 2002 och februari 2003 en inbjuden tävling om bostadsbebyggelse inom Lugnet, en del av kv. Lasarettet 5 i Kristianstad.

C4 av Fojab arkitekter utsågs till vinnande förslag.

Lugnet är en del av det före detta lasarettsområdet på Östermalm i centrala Kristianstad. Genom tävlingen ville arrangören “stimulera till nytänkande för att få fram kreativa förslag till hyreslägenheter som främst riktar sig till yngre och äldre bostadskonsumenter”. Projektet omfattade ca 150 lägenheter.

Övriga tävlingsförslag och deltagare

Rum för alla av Nyréns arkitektkontor
Polarn & pyret av White arkitekter
Lugnet efter stormen av UULAS arkitektkontor

Tävlingsjury

Leif Persson, verkställande direktör, ABK, ordförande.
Per-Ola Pershaf, byggnadschef, ABK, arkitekt SAR/MSA
Louise Robinson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Rolf Larsson, arkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Tomas Theander, stadsarkitekt SAR/MSA, Kristianstads kommun
Håkan Karlsson, exploateringsingenjör, Kristianstads kommun

Juryns sekreterare var Per-Ola Pershaf.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande