Linköping – innerstaden växer över ån

Linköpings kommun bjöd i samarbete med Sveriges Arkitekter in till en projekttävling för utformning av ett nytt stadsområde vid Stångån i Linköping. Tävlingen pågick från januari till maj 2013.

Åstad av Metro arkitekter &Rundquist vann tävlingen.

Linköpings kommun har beslutat att låta innerstaden växa över ån. Syftena med tävlingen var att få fram högkvalitativa förslag som kan ligga till grund för fortsatt planering av området samt att möjliggöra upphandling av arkitekt- och planeringstjänster för det fortsatta uppdraget. Tävlingsuppgiften var att redovisa förslag till utformning och huvudstruktur av ett nytt stadsområde i centrala Linköping. Området ska vara en integrerad del av Linköpings stadskärna och kommer dessutom innehålla ett resecentrum, ett regionalt kommunikationsnav som binder samman alla kommunikationer på ett effektivt sätt samtidigt som det medverkar till en naturlig stadsutvidgning utan barriäreffekter. Tävlingen föregicks av ett öppet kvalificeringsförfarande.

Tävlingsförslag och tävlingslag

From Linköping With Love av White arkitekter och Spacescape i samarbete med WSP, Schlaich & Bergermann och Jönköping International Business School.
Åstad av Metro Arkitekter och &Rundquist i samarbete med Sydväst, Buro Happold, Ramböll och Urbanisma.
Kontinuum av Allies and Morrisoni samarbete med General Architecture och Ramböll.
Linköping bygger nya broar av Tegnestuen Vandkunsten i samarbete med Marianne Levinsen Landskab, Sloth Möller, Esbensen, WSP samt Peter Maskell och Anders Lund Hansen.
Roxseine av Tovatt architects & planners och Ramböll i samarbete med Paju, urban think tank och Wennanders.
Connecting Linköping av Transform och Kragh&Berglund i samarbete med Trivector, Kreera, Centerlöf&Holmberg och Fforum.

Tävlingsjury

Muharrem Demirok, samhällsbyggnadskommunalråd, juryns ordförande
Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande
Kristina Edlund, kommunalråd
Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör Linköping
Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Owe Swanson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anders Svensson, arkitekt SAR/MSA,
Sofia Öreberg, arkitekt SAR/MSA,

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit Anne-Charlotte Högner, Linköpings Kommun.

Annan information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande