Kvarteret Örnen i Tingsryd

Tingsryds kommun genomförde mellan juni och november 2006 en inbjuden arkitekttävling om nytt äldreboende samt ombyggnad av Tingsryds sjukhem.

Vårdbo av Atrio arkitekter Kalmar utsågs till vinnare.

Övriga förslag och deltagare

Hand i hand av LBE arkitekt
Där livet är härligt av Contektorn arkitekter Fyrstad

Tävlingsjury

Marie-Louise Hilmersson, Kommunstyrelsen
Maj Axmarker, Landstinget
Per Sandberg, Socialförvaltningen
Bo Svensson, Tekniska Förvaltningen
Peter Persson, Plan- och miljöförvaltningen
Johanna Holm Bodin utsedd av Sveriges Arkitekter
Staffan Strindberg, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare har varit Bo Svensson och Sven-Erik Cesar, Tingsryds Kommun.

Mer information

Juryutlåtande