Parallellt uppdrag

Parallella uppdrag – kvarteret Inom Vallgraven Göteborg

Publicerad: 2017-05-10

Här presenteras arkitekterna som ska jobba med underlaget till detaljplan för kv Inom Vallgraven i Göteborg.

Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns ett behov att utveckla den historiska kärnan med dess unika kvaliteter som är av riksintresse till att bli en tillgång för hela staden och regionen när staden växer. Kvarteret Inom Vallgraven 12 ingår som en del av sydöstra city inom stadsdelen Inom Vallgraven. Byggnadsnämnden har beslutat att pröva möjligheten att utveckla kvarteret Inom Vallgraven 12 genom att upprätta en ny detaljplan för kvarteret.

Nu bjuder Hufvudstaden AB in till prekvalificering inför parallellt uppdrag för utveckling av Kv Inom Vallgraven 12, Göteborg. Samarbete sker med Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter. Steg 1 är prekvalificering och steg 2 är genomförande för de 3-5 team/arkitektkontor som utvalts. Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med samrådsförslag för ny detaljplan.

Mer information hittar du i tävlingsprogrammet:

Kontakta arrangören Dick Hedman (ombud Hufvudstaden)