Kvarteret Grimman i Stockholm

Stockholmshem anordnade mellan oktober och december 2007 en inbjuden formgivningstävling för bostäder inom kvarteret Grimman på Södermalm.

Z-raderna av 3 x Nielsen utsågs som vinnare i nybyggnadsdelen.
Här bor jag av AQ arkitekter utsågs till vinnare i bevarandedelen.

Förslaget Här bor jag för Kvarteret Grimman i Stockholm.
Förslaget Här bor jag för Kvarteret Grimman i Stockholm.

Tävlingsuppgiften var att ta fram förslag till bostadsbebyggelse, ett helt nytt, modernt stadskvarter med höga arkitektoniska värden, inom kvarteret Grimman 5 & 6. Tävlingsuppgiften indelades i två deltävlingar.

  1. Samtliga byggnader rivs i både kv. Grimman 5 & 6 och ersätts av ny bebyggelse för bostäder med tillhörande parkering.
  2. Hotellhemmet inom kv. Grimman 6 bevaras. Byggnaderna inom kv. Grimman 5 ersätts av ny bebyggelse för bostäder med tillhörande parkering.

I uppgiften låg att visa att det nya tillför ett större värde än det som tas bort. Fem arkitektföretag bjöds in att delta efter ett öppet kvalificeringsförfarande.

Övriga förslag och deltagare

Un(b)lock av Rosenbergs arkitekter som även tilldelades ett hedersomnämnande.
Addera mera av Bergkrantz och Arkitektmagasinet
Det robusta, det innerliga av Johan Celsing arkitektkontor

Tävlingsjury

Pelle Björklund, arkitekt SAR/MSA,VD AB Stockholmshem
Stellan Blomberg, Byggnadschef AB Stockholmshem
Ingela Lindh, arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadsdirektör
Göran Dahlstrand, VD stf Hotellhem
Sanna Hederus, arkitekt MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Stefan Sjöberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingssekreterare var Claes Larsson från Sveriges Arkitekter och tävlingsfunktionär var Jonas Hellström från Projektbyrån Stockholm.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande