Tävling

Kvarteren Gymnastiken och Flustret

Publicerad: 2014-06-03

Sh bygg Fastighetsutveckling, Svandammen förvaltning i Uppsala och Uppsala kommun arrangerade en inbjuden projekttävling för utveckling av och nybyggnader kring Universitetets tidigare gymnastikhus “Svettis” med tennishallar och den anrika restaurangen Flustret samt dess närmaste omgivning.

Très Jolie av Marge arkitekter och Karavan landskapsarkitekter utsågs till vinnare av tävlingen.

Projekttävlingens syfte var att finna en långsiktig och attraktiv användning för kommande år vad avser Svettis och området med de två tennishallarna liksom restaurangen Flustret. Tillsammans med lämpliga nybyggnader ska dessa anläggningar bli en enhet som lockar Uppsalaborna till möten nu som förr. Ett samarbete är etablerat med Uppsala kommun om att försöka se gemensamma möjligheter att utveckla det offentliga rummet runt anläggningarna. Kommunen har gjort uppmärksammade upprustningar kring Å-rummet och har en ambition att utvidga dessa till att även omfatta de nu aktuella delarna. Avsikten är att utveckla det offentliga rummet runt Svandammen i samråd med och i takt med den utveckling som merparten av fastigheterna runt Svandammen står inför. Tävlingen var öppen endast för inbjudna arkitektlag, utvalda genom ett öppet kvalificeringsförfarande.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Flusterbrädet och lyktan av Tham Videgård arkitekter/Hosper Sweden
Parksalarna av White arkitekter
Elvira av Nyréns arkitektkontor
Lev upp av Sweco Architects
Très Jolie av Marge arkitekter/Karavan landskapsarkitekter

Tävlingsjury

Lena Svensson, Sh bygg
Lars Svensson, Sh bygg
Torbjörn Wennberg, Sh bygg
Magnus Björkegren, Flustret
Håkan Qvarnström, landskapsarkitekt MSA, Uppsala Kommun
Brita Christiansen, arkitekt SAR/MSA, Uppsala kommun
Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala kommun
Marlene Burwick, kommunalråd (S), Uppsala kommun
Tom Karlsson, gatuchef, Uppsala kommun
Lars Johansson, arkitekt SAR/MSA Representant för Sveriges Arkitekter
Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA Representant Sveriges Arkitekter

Annan information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande