Kulturhus i Upplands Väsby

2001 genomfördes en inbjuden tävling gällande kulturhus i Upplands Väsby.

Creo arkitekter tillsammans Engstrand & Speek vann tävlingen.

Tävlingen gällde om- och tillbyggnad av ett Folkets hus från 1962, beläget mellan järnvägsstationen och Väsby centrum. I det vinnande förslaget ersätts det befintliga centrala trapphuset med en invändig gränd tvärs igenom huset, ett koncept som den månghövdade juryn uppskattade. Entréerna till gränden, från gatan och parken, är tydliga och biblioteket och kulturhusets övriga funktioner annonserar sig tydligt mot denna gränd, ansåg juryn, där SAR(nu del av Sveriges Arkitekter) representerades av Anna Karin Edblom, arkitekt SAR och Kai Wartiainen, arkitekt SAFA.

Övriga deltagare

Erséus
Frenning & Sjögren
Tengbomgruppen