Kulturens hus i Luleå

Luleå kommun genomförde en inbjuden arkitekttävling i början av 2004 om Kulturens hus innehållande bland annat konserthall, bibliotek och konsthall.

Lady in Red av Tirsén & Aili arkitekter utsågs till vinnare.

Uppgiften var primärt varit att utforma byggnaden Kulturens hus med höga funktionella, estetiska och ekonomiska kvaliteter samt visa hur huset förhåller sig till omgivande kvarter, till staden, till stråk och platser. I uppgiften har ingått att skapa en symbolbyggnad för staden och som är en del av stadssiluetten och landskapsrummet kring Norra hamnen.

Kulturens hus öppnade för allmänheten i slutet av 2006.

Övriga förslag och deltagare

Hitom himlen av Johan Celsing arkitektkontor. (Tilldelades andrapris.)
Händelser vid vatten av Nyréns arkitektkontor. (Tilldelades tredjepris.)

Konstljuset av Arkitektfirmaet C.F. Möller.
Babusjka av Terry Pawson Architects.
Öppet hus av Wingårdhs arkitektkontor.
Fönster mot norr av Schmidt Hammer & Lassen.
Jupiter av  Lund & Valentin arkitekter.
027595 av Coop Himmelblau.

Tävlingsjury

Roland Eriksson, ordförande, teknik- och fastighetschef Luleå kommun
Åke Broström, kulturchef, Luleå kommun
Britt-Inger Rönnqvist, bibliotekschef, Luleå kommun
Svenolof Halvares, arkitekt SAR/MSA, chef Konstens Hus, Luleå kommun
Bo Larsson, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, Luleå kommun
Gunilla Selin, arkitekt SAR/MSA, planchef, Luleå kommun
Gunnel Karbin, Länsmusikchef
Monica Karsbrink Lövbom, chef för Kulturskolan, Luleå kommun
Roger Spetz, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande