Kultur- och teaterhus i Sundsvall

Sundsvalls kommun genomförde mellan februari och maj 2008 en allmän arkitekttävling om ett nytt kultur- och teaterhus.

Kräfta av Harri Mäkiaho utsågs till vinnare.

Tävlingsuppgiften var att ge förslag på ett kulturhus/teater som tillsammans med Kulturmagasinet bildar ett sammanhållet kulturkvarter. Det nya kulturhuset/teatern ska ha en stark arkitektonisk identitet och bli en märkesbyggnad i Sundsvall på en av dess viktigaste platser. Området i det nya kulturkvarteret ska få en gestaltning som stimulerar till möten och vistelse. Befintliga och nya funktioner i kulturhuset/teatern och i Kulturmagasinet ska kopplas samman och samverka på bästa möjliga sätt. 180 förslag lämnades in från cirka 30 olika länder.

Övriga pristagare och hedersomnämnande

Andra pris: Lift & Connect av DP6 Architectuurstudio.
Delat tredje pris: Inside Out av J’s Kitchen.
Delat tredje pris: Dramastaden av Henning Larsen Architects.
Delat fjärde pris: Troll av Raimund Fein.
Delat fjärde pris: Kulturstenen av K2 Architects.
Delat fjärde pris:  50/50 av Wingårdh arkitektkontor.
Delat fjärde pris: Jotunheim av Mikko Jakonen, Heikki Muntola, Janne Pihlajaniemi och Heikki Riitahuhta.
Hedersomnämnande: Foyer of Sundsvall av Sejima Studios.
Hedersomnämnande: Playgarden av Hou Liang Architecture.
Hedersomnämnande: Id av Jorge Rocha Antunes.
Hedersomnämnande: Snack av ALA Architects
Hedersomnämnande: Teatergalleriet av JWH arkitekter.
Hedersomnämnande: T4G5H7 av MTMA Architecture.

Tävlingsjury

Peter Gavelin, utredare åt kommunstyrelsen Sundsvalls kommun, ordförande i juryn
Anita Edlund, stadsarkitekt Sundsvalls kommun
Birgitta Gillgren, utredare, Kultur och Fritid Sundsvalls kommun
Clarence Jonsson, projektledare Sundsvalls kommun
Tomas Melander, chef Teater Västernorrland
Ulla Näsman, direktör Kultur och Fritid Sundsvalls kommun
Stefan Söderlund, kommundirektör Sundsvalls kommun
Per Kraft, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Johnny Svendborg, arkitekt MAA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande

För att få tillgång till övriga tävlingsbidrag, kontakta Claes Larsson.