Kronetorp i Burlöv

Burlövs kommun i samarbete Kronetorp park AB höll mellan december 2011 och april 2012 en inbjuden projekttävling om utveckling av området kring Kronetorps gård.

Kronetorps trädgårdar av Johan Celsing arkitektkontor vann tävlingen.

Tävlingsuppgiften bestod i att ta fram en illustrationsskiss för utvecklingen av ett bostadsområde runt Kronetorps gård i Arlövs nya stadsdel Kronetorp samt att ge förslag till 100 bostäder för äldre och 200 bostäder för andra kategorier i anslutning till gården. 51 kontor anmälde intresse att delta i tävlingen. Endast tre utvalda kontor fick lämna förslag till tävlingen.

Tävlingsförslag och tävlingslag

Gilla läget av White arkitekter
Kronetorps trädgårdar av Johan Celsing arkitektkontor
Den gröna tråden Tema landskapsarkitekter och Chroma arkitekter

Tävlingsjury

Katja Larsson, kommunalråd (s)
Lars Johnsson, kommunalråd (m)
Ulf Lyddby, VD Kronetorp Park AB
Frode S Hagen, Kronetorp Park AB
Per-Olof Eiman, samhällsbyggnadschef
Maud Jörwall, socialchef
Gertrud Richter, planchef
Mona Svensson, stadsarkitektAlexander Lenre Simittchiev, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Eva Sjölin, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Hjälpmedelsinstitutet

Per-Olof Eiman blev förhindrad att delta i hela juryarbetet på grund av sjukdom. Tävlingens sekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson från Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var planarkitekt Hanna Tell, Burlövs kommun.

Mer information

Inbjudan till prekvalificering
Tävlingsprogram
Juryutlåtande