Kristinebergs strandpark i Stockholm

Stockholms stad genomförde en inbjuden formgivningstävling mellan september och december 2004 om Kristinebergs nya strandpark.

Allram av Sydväst arkitektur och landskap utsågs till vinnare.

Syftet med tävlingen var att få parkområdet genomlyst, analyserat och gestaltat av flera förslagsställare, och att denna process ska leda fram till att en värdetät och hållbar strandpark av hög kvalité ska kunna utvecklas och vara till glädje för stadens medborgare. Uppgiften omfattade gestaltning och utformning av den nya strandparken och förslag till hur den ska knytas an till den planerade strandpromenaden längs vattnet.

Övriga förslag och deltagare

Non Stop av Andersson Jönsson landskapsarkitekter.
Tradiotion & förnyelse av Jeppe Aagaard Andersen.
Krillan av NOD – naturorienterad design
Multi Level Memory Park av Carl Bro landskapsarkitekter.

Tävlingsjury

Christina Norén, projektchef för NV Kungsholmen, gatu- och fastighetskontoret, juryns ordförande
Margareta Jonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, stadsträdgårdsmästare, gatu- och fastighetskontoret
Peter Jacobsson, planchef för NV Kungsholmen, stadsbyggnadskontoret
Christina Lundin, samhällsplanerare, Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Peter Becht, landskapsarkitekt MDL, utsedd av Sveriges Arkitekter
Gunnar Mattsson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Britt Mattsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Gatu- och fastighetskontoret, har varit juryns sekreterare och Jean-Louis Dessalles, landskapsarkitekt LAR/MSA, gatu- och fastighetskontoret, har varit tävlingsfunktionär.

Mer information

Juryutlåtande