Krematorium på Skogskyrkogården i Stockholm

Stockholms stad anordnade mellan juni och september 2009 en inbjuden arkitekttävling om ett nytt krematorium på Skogskyrkogården.

Sten i skogen av Johan Celsing arkitektkontor med Müller Illien Landschaftarchitekten utsågs till vinnare.

Den huvudsakliga tävlingsuppgiften är att gestalta en byggnad som förhåller sig till Skogskyrkogårdens komposition på ett sätt som är förenligt med världsarvets status. Utöver de tekniska nödvändiga funktionerna måste den nya byggnaden också ha en symbolisk och sakral verkan i mötet med sörjande. Det är en fråga om yttersta arkitektoniska känslighet att gestalta en ny byggnad på Asplunds Skogskyrkogård. Fem tävlingslag valdes ut att delta.

Byggnaden invigdes 12 maj 2014 och redan innan dess hade den belönats med 2013 års Kasper Salin-pris.

Övriga förslag och deltagare

Vid gläntan av White arkitekter
Columbarium av Caruso St John Architects
Gläntan av Bjarke Ingels Group Topotek
Skogsskimmer av Tadao Ando Architect & Associates med KacicLidén Landscape Architects

Tävlingsjury

Per Kallstenius, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Stockholms stad, ordförande
Mats Larsson, förvaltningschef på Kyrkogårdsförvaltningen
Christer Knutås, teknisk chef på Kyrkogårdsförvaltningen
Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie på Stockholms stadsmuseum
Erik Wikerstål, arkitekt SAR/MSA , utsedd av Sveriges Arkitekter
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär var Per Nyström, arkitekt SAR/MSA.

Mer information

Tävlingsprogram
Juryutlåtande